คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุดอยน้อย ตามรอยพระนางจามเทวี

สงกรานต์ สมจันทร์
สงกรานต์ สมจันทร์
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก สงกรานต์ สมจันทร์
แจ้งตรวจสอบ
วัดพระธาตุดอยน้อย ตามรอยพระนางจามเทวี

สำหรับใครที่เดินทางไปเที่ยวดอยอินทนนท์ อำเภอที่จะผ่านก่อนก็คืออำเภอดอยหล่อ และสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรู้จักกันก็คือ “ผาช่อ” นะครับ

นอกจากผาช่อแล้ว ดอยหล่อยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนด้วย นั่นคือ “วัดพระธาตุดอยน้อย” ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเล็ก ๆ ทางด้านตะวันออกของถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 45 กิโลเมตร

ดอยน้อย

วัดนี้มีความสำคัญอย่างมากในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีจารึกหินทรายที่เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2097 รัชสมัยพญาเมกุฏิ กษัตริย์ราชวงศ์มังรายแห่งอาณาจักรล้านนา ที่เขียนไว้ว่า พระองค์เมื่อเสด็จมาถึงภูเขาแห่งนี้แล้วรำลึกถึงพระนางจามเทวี กษัตรีย์แห่งเมืองลำพูน ที่ได้มาสร้างวัดนี้ไว้

ดอยน้อย

จะสังเกตได้ว่า กษัตริย์ทางเหนือเพศหญิงสามารถขึ้นครองราชย์ได้ด้วย และเมื่อพญาเมกุฏิทรงรำลึกถึงเรื่องราวดังกล่าว แสดงว่าวัดพระธาตุดอยน้อยแห่งนี้ควรมีอายุกว่าหนึ่งพันปีเลยทีเดียว พร้อม ๆ กับการเสด็จขึ้นมาจากละโว้ของพระนางจามเทวี เพื่อขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตรีย์แห่งเมืองหริภุญไชย หรือปัจจุบันคือ จังหวัดลำพูนนั่นเอง

Advertisement

Advertisement

วัดพระธาตุดอยน้อยมีการบูรณะหลายครั้ง เจดีย์องค์ปัจจุบันปิดทองจังโกทั้งองค์ สวยงามมาก โดดเด่นเป็นสง่าบนภูเขาเล็ก ๆ แห่งนี้ หากท่านใดมีกำลังขาเพียงพอ สามารถเดินขึ้นบันไดนาคเพื่อวัดใจและวัดพลังศรัทธาก็ได้ ราว 300 กว่าขั้นเท่านั้น อย่างไรก็ดี ทางวัดมีถนนทางรถขึ้นด้านขวาอ้อมภูเขาจนถึงวัด นับว่าจะดวกสบายมากในการเดินทางมาทำบุญครับ

ดอยน้อย

องค์เจดีย์แห่งนี้ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ทางด้านตะวันออก มีเจดีย์ศิลปะพม่าอีกองค์หนึ่งด้วย ซึ่งทำให้วัดพระธาตุดอยน้อยแห่งนี้มีเจดีย์ถึงสององค์ด้วยกัน

Advertisement

Advertisement

ดอยน้อย

เนื่องจากอยู่บนยอดภูเขาเล็ก ๆ ทำให้ผู้ท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพของอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนได้ด้วย ซึ่งเป็นท้องทุ่งทำเกษตรกรรมสำคัญของทั้งสองจังหวัด ส่วนด้านทิศตะวันตกของวัดจะมองเห็นดอยอินทนนท์ตั้งตระหง่านอยู่

ทางด้านทิศใต้ขององค์พระเจดีย์ มีศาลเจ้าแม่จามเทวีตั้งอยู่ สามารถมากราบไหว้ขอพรจากท่านได้

ดอยน้อย

หากท่านเดินทางไปดอยอินทนนท์ อย่าลืมแวะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว ที่วัดพระธาตุดอยน้อยครับ


ภาพประกอบโดยผู้เขียนครับ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด