คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

หอการค้าแฟร์ TCC Fair 2019 เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
หอการค้าแฟร์ TCC Fair 2019 เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12477087.jpg เชียงใหม่ – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานหอการค้าแฟร์ TCC Fair 2019 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีการจัดงานหอการค้าแฟร์ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12477085.jpg

การจัดงานหอการค้าแฟร์ครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในภูมิภาค กระจายรายได้ ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การเจริญเดิบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12477077.jpg รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อและนำเข้าจาก สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา และกลุ่มธุรกิจ Modern Trade ชั้นนำของไทยกว่า 7 แห่ง ซึ่งนอกจากจะต้องการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค กระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการหนุนเศรษฐกิจอีกด้วย
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12477077.jpg การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 และปีนี้จัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2562 คาดว่าตลอดระยะเวลา 10 วัน จะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 170,000 คน ยอดขายสะพัดกว่า 1,300 ล้านบาท จากปีที่แล้ว ยอดรวมกว่า 1,200 ล้านบาท

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12477082.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12477093.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด