คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

อ.ส.ค. จัดงาน “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล”รณรงค์การบริโภคนม

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
อ.ส.ค. จัดงาน “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล”รณรงค์การบริโภคนม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12804766.jpg

เชียงใหม่ – นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล” โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย ให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืน และเป็นการรณรงค์การบริโภคนม เป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐและกระทรวงเกษตรฯ ด้านการสร้างวัฒนธรรมในการบริโภคนมในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้น จาก 18 ลิตรต่อคนต่อปี เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ภายในปี 2569 เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12804764.jpg

งานนี้จัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ภายในงานมีกิจกรรมบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายนมโคคุณภาพ นิทรรศการให้ความรู้คุณประโยชน์ของการดื่มนม แหล่งนมโคคุณภาพสูงในภาคเหนือ พร้อมการเล่นเกม และจับฉลากชิงรางวัลให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12804769.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด