คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เชียงใหม่ สั่งการถอดบทเรียนการดำเนินงานเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อนำสู่แก้ปัญหารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เชียงใหม่ สั่งการถอดบทเรียนการดำเนินงานเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อนำสู่แก้ปัญหารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่ : นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7872560.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7872559.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7872558.jpg

สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 15 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย มีผู้บาดเจ็บ 16 คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับ และการขับขี่รถเร็วเกินกำหนด ซึ่งพบว่าจะเกิดเหตุบนถนนกรมทางหลวง และถนนในหมู่บ้านเป็นหลัก ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือรถจักรยานยนต์ ช่วงอายุผู้ประสบอุบัติเหตุ อยู่ระหว่าง 15-19 ปี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7872573.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7872574.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7872575.jpg

ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง และข้อสั่งการของ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ด้านการจัดงานรื่นเริงในพื้นที่ชุมชน ให้มีการตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟวับวาบ และป้ายเตือนให้ชัดเจนในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งยังให้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนบนถนนสายหลักและสายรอง เร่งระบายรถไม่ให้ติดขัด รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างทั้งในสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และท่าอากาศยาน

Advertisement

Advertisement

นายวิรุฬ พรรณเทวี  ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย พร้อมกำชับให้มีการตั้งด่านเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง เน้นการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจ จับ อายัด ปรับ เป่า ทุกข้อหาตามมาตรการ 10 รสขม พร้อมให้ทุกหน่วยงานสรุป วิเคราะห์ ถอดบทเรียน ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา และนำสู่การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด