คัดลอกลิงค์

ความรู้

เที่ยววัดเจ็ดยอด ชมวิหารโบราณอายุกว่า 500 ปี

166
Kung Suparome
Kung Suparome
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Kung Suparome
แจ้งตรวจสอบ
เที่ยววัดเจ็ดยอด ชมวิหารโบราณอายุกว่า 500 ปี

     วัดโพธารามวิหาร หรือ วัดเจ็ดยอด ได้มีการสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 701 - 1200 ผู้สร้างวัดแห่งนี้คือช่างฝีมือชาวอินเดีย สร้างจากศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้นจึงมีความงดงามคล้ายกับเจดีย์พุทธคยาของประเทศอินเดีย วัดโพธารามวิหาร หรือ วัดเจ็ดยอด เป็นวัดที่สวยงามและทรงคุณค่าจึงได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติด้วยค่ะ 

     ชื่อ "วัดโพธารามมหาวิหาร" นั้นมาจากในสมัยของสมเด็จพระเจ้าติโลกราชได้ทรงสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากสำนักพระภิกษุสีหลที่ศรีลังกา เรื่องอานิสงส์ปลูกต้นโพธิ์ จึงมีพระราชประสงค์ใคร่จะปลูกต้นโพธิ์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งหน่อมหาโพธิ์ที่นำมาจากศรีลังกาเอามาปลูกไว้ที่อารามป่าแดงหลวงเชิงดอยสุเทพ (พื้นที่ของวัดเจ็ดยอด) จึงเป็นที่มาของชื่อ "วัดโพธาราม" หรือ "วัดโพธารามมหาวิหาร" แต่ผู้คนส่วนใหญ่จะเรียก "วัดเจ็ดยอด"

Advertisement

Advertisement

วัดเจ็ดยอด     วัดเจ็ดยอด เป็นวัดที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเคยเป็นสถานที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกด้วยนะคะ

ทางเข้าวัดเจ็ดยอด     วัดเจ็ดยอดมีประตูทางเข้า 2 ทางค่ะ

วัดเจ็ดยอด     ประตูทางเข้าวัดด้านนี้ เรียกว่า "ซุ้มประตูโขง" ก่อด้วยอิฐถือปูน จะมีลวดลายปั้นประดับตกแต่งกรอบวงโค้งและซุ้มที่เป็นส่วนประกอบของซุ้มประตูทั้งสองข้าง หลังช่องประตูโขงขึ้นไปจะเป็นเครื่องยอดตามแบบขนบนิยมของศิลปะล้านนา แต่ปัจจุบันเครื่องยอดส่วนด้านบนได้พังไปหมดแล้วค่ะ

วัดเจ็ดยอด
     วัดเจ็ดยอดมีเจดีย์รูปทรงแปลก โดยเจดีย์จะมียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมจนถึงเจ็ดยอดซึ่งมีลักษณะคล้ายกับมหาโพธิเจดีย์ที่ประเทศอินเดีย พระเจดีย์เจ็ดยอด ทรงยอดสิงขร แม้ปัจจุบันเจดีย์เจ็ดยอดจะหักพังไปเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังมีความสวยงามหลงเหลืออยู่

Advertisement

Advertisement

วัดเจ็ดยอดวัดเจ็ดยอด     นอกจากนี้รอบ ๆ เจดีย์พุทธคยา (จำลอง) ยังมีศิลปะปูนปั้นรูปเทพยดาต่าง ๆ ทั้งยืนและนั่งเรียงรายโดยรอบซึ่งสื่อความหมายถึงทวยเทพมาชุมนุมในคราวที่พระองค์ทรงตรัสรู้

วัดเจ็ดยอด     ผู้เขียนมีโอกาสมาวัดเจ็ดยอดทีไรก็จะมาชื่นชมความงดงามของเจดีย์พุทธคยาที่เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยทุกครั้งค่ะ
 

วัดเจ็ดยอดวัดเจ็ดยอด     จุดนี้คือ พระสถูปเจดีย์อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าติโลกราช พระราชอนุเสาวรีย์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าติโลกราช สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2031 เป็นชนิดก่ออิฐถือปูน รูปทรงเป็นแบบทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุม ซุ้มคูหาจะเป็นจัตุรมุข หลังคาทรงบัวคลุ่ม ส่วนของเครื่องยอดจะก่อเป็นพระสถูปทรงระฆังแบบเจดีย์สีหล ซุ้มคูหาด้านนอกจะประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรปูนปั้นองค์หนึ่ง สถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราชสร้างโดยพระยอดเชียงราย ราชนัดดา ผู้สืบทอดราชสมบัติแทน โปรดให้สร้างสถูปบรรจุอัฐิของพระอัยกาธิราชและสัตตมหาสถาน ก็คือ สถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่ง คือ ปฐมโพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ มุจจลินทรเจดีย์ ราชาตนเจดีย์ แต่ปัจจุบันที่วัดเจ็ดยอดเหลืออยู่เพียง 3 แห่ง คือ อนิมิสเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ มุจจลินทรเจดีย์ ค่ะ

Advertisement

Advertisement

วัดเจ็ดยอดวัดเจ็ดยอด     วัดเจ็ดยอดยังเป็นวัดประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเส็งหรืองูเล็ก โดยความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเส็ง ก็คือ "โพธิบังลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์" รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่ง "พระเจดีย์เจ็ดยอด" หรือ "มหาเจดีย์พุทธคยา" มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบังลังก์วิหารมหาโพธิเจดีย์ของอินเดีย ทำให้ตรงบริเวณนี้จะมีรูปปั้นงูวางเต็มเลยค่ะ

วัดเจ็ดยอดวัดเจ็ดยอด     บริเวณต้นโพธิ์จะมีไม้ค้ำสะหลีค้ำยันเอาไว้ ผู้เขียนเองก็เคยนำไม้ค้ำสะหลีมาค้ำยันที่ต้นโพธิ์แห่งนี้เช่นกันค่ะ โดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่ขายไม้ค้ำสะหลีบอกเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าการนำไม้ค้ำสะหลีมาค้ำยันที่ต้นโพธิ์เพื่อไม่ให้ต้นโพธิ์หักโค่นเมื่อเจอลมพัดแรงและยังมีความหมายถึงการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไป และยังมีความเชื่อที่ว่าการถวายไม้ค้ำสะหลีจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้เจริญขึ้น มีคนช่วยค้ำชูตลอดไป

วัดเจ็ดยอด     วัดเจ็ดยอดถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ หากมีโอกาสอย่าลืมแวะเวียนมาไหว้พระ ชมความสวยงามของโบราณสถานและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโลกยุคโบราณตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดเจ็ดยอดกันนะคะ

วัดเจ็ดยอด     วัดเจ็ดยอดตั้งอยู่บนตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ห่างจากตัวเมืองเพียง 4 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ

 

เครดิตภาพ : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด