คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียวราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียวราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง

เชียงราย-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียวราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาว กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกับนายอัครพล ทองสรวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จัดพิธีต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD889 เส้นทางบิน หางโจว – เชียงราย เป็นปฐมฤกษ์จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนมายังจังหวัดเชียงราย เมื่อเวลา 02.50 น. วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณประตูสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โดยมี คณะผู้บริหารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว และมีสื่อมวลชนมาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมิตรภาพและไมตรีจิต พร้อมนำเสนอด้วยชุดศิลปวัฒนธรรมล้านนาต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 171 คน จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ FD 889 หางโจ – เชียงราย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการบิน 4 ชั่วโมง 15 นาที

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/886195.jpg

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า เที่ยวบินปฐมฤกษ์จากหางโจวมายังจังหวัดเชียงราย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ขยายเส้นทางบินใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เพิ่มสูงขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการบินจากฐานปฏิบัติการบินเชียงราย โดยใช้กลไกทางการตลาดประชาสัมพันธ์สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจร่วมกับสายการบินด้วยแพ็คเก็ตราคาพิเศษ ประกอบกับปลุกกระแสเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย ด้วยวัฒนธรรม การกีฬา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งอาหารไทย บริการนวดแผนไทย รวมทั้งสินค้าและของที่ระลึก ซึ่งอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักเซี่ยงไฮ้ได้ติดต่อประสานงานมาให้ทราบถึงความร่วมมือกับสายการบินไทยแอร์เอเชียในการเพิ่มเที่ยวบินมายังประเทศไทย โดยขึ้นลงในจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจเป็นพิเศษ และอาจเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่นที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมายังประเทศไทยได้ด้วย อันเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในมุมมองใหม่ในเชิงลึก ซึ่งจะลดความแออัดของเที่ยวบินที่จะขึ้นลงที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิลงได้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/886203.jpg

อย่างไรก็ตามเที่ยวบิน FD888 เชียงราย-หางโจ และ FD889 หางโจว-เชียงราย ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดบริการด้านการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน คือวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2563 ซึ่งนักท่องเที่ยวคณะแรกนี้ จะใช้เวลาในการท่องเที่ยว https://kdcdn.co/wp-content/uploads/886204.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/886201.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/886197.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/886199.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5481-1.jpg 6 วัน 5 คืน โดยจะท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 2 วันและท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 4 วัน ซึ่งนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินนี้มีกำหนดเดินทากลับออกจากจังหวัดเชียงรายในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ด้วยเที่ยวบิน FD เวลา 17.30 น. และจะถึงเมืองหางโจวในเวลา 22.45 น. ของวันเดียวกัน https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5469-1.jpg

ซึ่งการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ หางโจว-เชียวราย เป็นมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา เมืองที่มีวัฒนธรรม และศิลปินที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพสูงในด้านการพัฒนา มีความอุดมสมบูรณ์และสะดวก และยังมีวิสัยทัศน์ของการเป็นเมืองที่มีความสะอาด ปลอดภัย และน่ายล ที่จะสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวในการกระจายเม็ดเงินให้แก่ประชารัฐในการมีบทบาทส่วนร่วมสร้างกิจกรรมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีกำลังซื้อและความสนใจสูงได้อีกด้วย

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด