คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

คปภ. ขับเคลื่อนกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับพ.ร.บ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
คปภ. ขับเคลื่อนกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับพ.ร.บ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เชียงราย-สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับพรบด้วยความห่วงใยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการจัดทำประกันภัย รถภาคบังคับหรือประกันภัยพ.ร.บรวมถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัย โดยประเดิมเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายธนพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ เป็นประธานในพิธี เปิดงาน ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับพ.ร.บโดยมีผู้แทนสำนักงาน คปภ.ภาคจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงรายและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ.หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_1980.jpg นายชนะพลมหาวงษ์เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ. ศ. 2535 กำหนดได้จัดตั้ง กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นในสำนักงานคปภ. เพื่อทำหน้าที่ในการกระจายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถแทนเจ้าของรถไปก่อน ในกรณีที่ไม่มีการทำประกันภัยรถภาคบังคับเอาไว้ หรือ ผู้ประสบภัยไม่อาจเข้าถึงสิทธิ์จากการประกันภัยได้ โดยเมื่อจ่ายไปแล้วยังคงมีหน้าที่ติดตามเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากเจ้าของรถ หรือผู้กระทำผิด https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_1994.jpg

ทั้งนี้จากสถิติพบว่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้วเฉลี่ยปีละประมาณ 140 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีรถจำนวนมากที่ไม่จัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ทำให้เสียสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัยพ.ร.บรวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_2010.jpg

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ การประกันภัยรถภาคบังคับบทบาทหน้าที่ของกองทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถการออกบูธประชาสัมพันธ์กองทุนบริษัทประกันภัยนายหน้าประกันภัยพร้อมกับคลินิกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้คำปรึกษาและ คำแนะนำรวมทั้งมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรม สันทนาการเล่นเกมแจกรางวัลด้วย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับพ.ร.บ กำหนดจัดรวมทั้งหมด 3 ครั้งได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 3 ธันวาคม มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 18 ธันวาคม ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสนวันที่ 24 ธันวาคม เป็นต้นไป

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_1959.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_2004-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_2006-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_2010-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_2016.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_2024.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_2025-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_2028.jpg

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด