คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัด 9 อำเภอในจังหวัดเชียงราย

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัด 9 อำเภอในจังหวัดเชียงราย

เชียงราย-เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด 9 อำเภอในจังหวัดเชียงราย พร้อมพิธีตักบาตรดอกไม้สดตามวัฒนธรรมวิถีไทย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัด 9 อำเภอในจังหวัดเชียงราย และพิธีตักบาตรดอกไม้สด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย โดยมี นางอิชยา สาวนายน นายไพโรจน์ สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานการจัดงานตักบาตรดอกไม้จังหวัดเชียงรายครั้งที่ 4 พร้อมทั้งมี นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมกิจ เกศนาคินทร์​ นายอำเภอเมืองเชียงราย พันเอก สงบศึก วังแก้ว เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีในเย็นวันนี้อย่างคับคั่ง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/48864.jpg

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของเมืองแห่งศาสนา ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พร้อมจัดขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระธาตุเก้าจอม ขึ้นประดิษฐานในขบวนรถบุษบก 9 คัน เพื่อให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสนมัสการกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และร่วมตักบาตรดอกไม้

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/48862.jpg

สำหรับราชรถบุษบกทั้ง 9 คันนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้จัดสร้างมาตั้งแต่ปี 2543 จนครบ 9 คันในปัจจุบัน ซึ่งได้ผ่านความคิด จินตนาการ ของเหล่าศิลปินผู้ออกแบบ และนายช่างผู้สร้างสะท้อนเอกลักษณ์ช่างศิลป์ทางศิลปกรรมของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จนสามารถกล่าวได้ว่า ราชรถบุษบกแต่ละคัน ถือเป็นตัวแทนของงานศิลปกรรมของแต่ละจังหวัดด้วย https://kdcdn.co/wp-content/uploads/48856.jpg

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 16 และดนตรีในสวนประจำปี 2562 นอกจากการแสดงถึงเอกลักษณ์เมืองเชียงรายที่มีธรรมชาติสวยงามและบุปผชาติหลากหลายแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวเชียงราย ทางเทศบาลนครเชียงรายได้มีแนวคิดที่จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีตักบาตรดอกไม้เมืองเชียงราย หนึ่งเดียวในล้านนา การส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกภาคส่วน โดยมีประเพณีเป็นด้าย ร้อยดวงใจทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตราบนานเท่านาน

Advertisement

Advertisement

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย https://kdcdn.co/wp-content/uploads/48871.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/48874.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/48877.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/48878.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/48859.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด