คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ด่วนที่สุด!!! หนังสือกรมการปกครอง หากพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือกลุ่มบุคคลเรียกเก็บเงินทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน “คุกทันที”

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ด่วนที่สุด!!! หนังสือกรมการปกครอง หากพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือกลุ่มบุคคลเรียกเก็บเงินทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน “คุกทันที”

เชียงราย-เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล ที่เรียกเก็บเงินจัดทำทะเบียนประวัติบุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหากพบมีการกระทำผิดให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีตามกฏหมายทันที 

19 ธ.ค.2562 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการให้ผู้ว่า นายอำเภอ นายทะเบียน ปละเทศบาล หลังมีหนังสื่อร้องเรียนการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ทางกรมการปกครอง ได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดทำทะเบียนประวัติที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่จังหวัดมีพื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน มีการแจ้งข่าวว่า พบเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกลุ่มบุคคล หลอกลวงเรียกเก็บเงินการดำเนินการทำทะเบียนประวัติบุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นเงินหลายหมื่นบาทต่อราย บางรายเป็นคนต่างด้าวไม่มีที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ฯ ประเทศไทย และยังมีบางรายเคยขึ้นทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว มีหนังสือเดินทาง  ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทางราชการ ส่งผลกระทบความมั่นคงของประเทศ ถือได้ว่ากลุ่มบุคคลที่ได้รับการทำทะเบียนประวิติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนดังกล่าว ไม่ใช้บุคคลไร้รัฐหรือสัญชาติ แต่เป็นคนที่มีรัฐอื่นรับรองตัวบุคคล และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/721719.jpg กรมการปกครองพิจารณาเห็นว่า กรณีการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ กำหนดให้นายทะเบียนแต่ละอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น จัดทำทะเบียนสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่ไม่อาจมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13 และท.ร.14) โดยบุคคลกลุ่มนี้ เช่น คนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งไร้รัฐไร้สัญชาติ ไม่มีหลักฐานของประเทศใดๆ แต่ต้องมีหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทย รวมไปถึงชนกลุ่มน้อยที่ตกหล่นจากการสำรวจ การจัดทำทะเบียนประวัติ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/721721.jpg

จังหวัดที่มีเขตติดต่อเพื่อนบ้าน เช่น จ..เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ตาก ที่ผ่านมาพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง บางพื้นที่มีการร้องเรียนว่า มีขบวนการหลอกลวงและเรียกเก็บเงิน จากผู้ที่ต้องการทำทะเบียนประวิติ และ บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐให้การสนับสนุน อ้างว่าสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีกลุ่มต่างด้าว ที่เคยขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หลงเชื่อทำทะเบียนประวัติเป็นจำนวนมา เจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มบุคคลเรียกเก็บเงิน จนเป็นกอบเป็นกำ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/721722.jpg

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการดำเนินการมิชอบ หรือทุจริต จึงให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำนักงานทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามแนวตามสำนักทะเบียนกลาง หากมีการทำทะเบียนประวัติโดยมิชอบ โดยผู้ที่เคยทำทะเบียนแรงงานต่างด้าว และหนังสือเดินทาง หรือมีเอกสารทะเบียนราษฏร และมีเลข 13 หลัก หรือผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่อาศัยอยู่จริง ให้นายทะเบียนสั่งระงับการทำทะเบียน และแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงบุคคลดังกล่าว

Advertisement

Advertisement

ให้สำนักงานทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน แจ้งให้ประชุมคนในหมู่บ้านได้รับทราบเกี่ยวกับจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ไม่ใช้รับรองการมีสิทธิอาศัยในประเทศไทย ถือว่าเป็นบุคคลต่างด้าว ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยการดำเนินการเรื่องนี้ ไม่มีการเรียกเก็บเงินอื่นใดนอกจากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่กำหนด  ให้นายอำเภอ และปลัดเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มิให้เรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ขอรับทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  หากพบมีการกระทำผิดให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีตามกฏหมายทันที่ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79659902_200014764490402_4213724106945724416_n.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79319751_200014784490400_3446061864574779392_n.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด