คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ราชประชานุเคราะห์ 15 โรงเรียนแห่งโอกาสและการพัฒนา

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ราชประชานุเคราะห์ 15 โรงเรียนแห่งโอกาสและการพัฒนา

เชียงราย-นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนทวิศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 และเรียน ปวส.ที่สถาบันอาชีวศึกษา ได้ทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นแรก ปวช.ทุน15,000บาท และ ปวส.ได้ทุนละ 20,000บาท ถือว่าเป็นโอกาสของนักเรียนที่จะได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดจริงๆ 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ธ.ค. 62 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนทวิศึกษา จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้วุฒิปวช.อีก1วุฒิ และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.ในปีการศึกษา 2563ได้ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/70478.jpg

ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนทวิศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 และเรียน ปวส.ที่สถาบันอาชีวศึกษา ได้ทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นแรก ปวช.ทุน15,000บาท และ ปวส.ได้ทุนละ 20,000บาท ถือว่าเป็นโอกาสของนักเรียนที่จะได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดจริงๆ โดยมีหลักเกณฑ์ว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ต้องเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ระดับ ปวช.เกรดเฉลี่ย 2.00 ไม่นำo-net มาพิจารณา ทุนละ 15,000 บาทต่อคนต่อปี ระดับ ปวส.เกรดเฉลี่ย 2.75 ไม่นำ o-net มาพิจารณา ทุนละ 20,000 บาทต่อคนต่อปี และระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00 o-net 2.75 ทุน 30,000 ต่อคนต่อปี จนจนหลักสูตร ซึ่งไม่มีข้อผูกพันหลังเรียนจบหลักสูตร และปีนี้ นักเรียนโรงเรียนได้ทุนเรียนระดับปริญญาตรี 47 ทุน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/70479.jpg

ดร.กัมพล กล่าวต่อว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนทุนในด้านการศึกษา และได้รับพระราชทานทุนเรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.ปวส.และระดับปริญญาตรี และมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนต่อสายอาชีพ และสายสามัญ ตามศักยภาพความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/70481.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด