คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เชียงรายจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เชียงรายจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เชียงราย-ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำกำลังพลและทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์และถวายบังคม เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ และพลเรือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน , พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 , พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1575620369782.jpg โดยพิธีเริ่มเมื่อเวลา 07.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี ประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อารธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลจบแล้ว พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ได้แก่ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (สย.) พระเดชพระคุณ พระรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง (จล.ชอ) พระครูปริยัติโกวิท เปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาไพโรจน์ ขนติโก รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย (ทจอ.ซอ) พระครูสิริธรรมนิวิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย (ทจอ.ชอ) พระครูสิริกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (ผจล.ชพ) พระครูศรีรัตนากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (ผจล.ชอ) พระครูสุธีวรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (ผจล.ชอ) พระครูกิตติพัฒนานุยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (ผจล.ชอ) พระครูปราโมทย์รัตนานุยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (ผจล.ชอ) และพระครูบัณฑิตวราภิมนฑ์ เจ้าอาวาสวัดดงหนองเป็ด (จร.ชอ)

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1575620373635.jpg จบแล้ว ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม ประธานทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ ผู้ร่วมพิธีสดับรับพร ต่อด้วยประธานกราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1575620371718.jpg หลังเสร็จพิธีสงฆ์แล้วได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป จากนั้นได้จัดให้มีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยทั่วทุกหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และต่อด้วยประธานในพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอันเสร็จพิธี ต่อด้วยการมอบประกาศเกียรติบัตรแด่พ่อตัวอย่างของจังหวัดเขียงราย ประจำปี 2562 ประกอบด้วย นายบุญศรี ปาลี ดร.ประพันธ์ ทรรศนิยากร ร้อยโท เอนก จันทร์เลน และนายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1575620363541.jpg ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายต่างน้อมจิต ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยความทุ่มเท พระวรกายและสติปัญญา เพื่อดับสลายคลายทุกข์ร้อนของปวงพสกนิกรทั่วทั้งอาณาประเทศ ขอน้อมรับประทับอยู่ในจิตใจของปวงพสกนิกรชาวไทยสืบไป https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1575620354556.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1575620357444.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด