คัดลอกลิงค์

ความรู้

ชมจิตรกรรมพื้นบ้านล้านนาร่วมสมัยที่วัดทุ่งฝูง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

สงกรานต์ สมจันทร์
สงกรานต์ สมจันทร์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก สงกรานต์ สมจันทร์
แจ้งตรวจสอบ
ชมจิตรกรรมพื้นบ้านล้านนาร่วมสมัยที่วัดทุ่งฝูง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

หากจะกล่าวถึง “จิตรกรรมฝาผนัง” แล้ว เรามักพบได้ตามวัดทั่วไป ส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ทั้งเรื่องพุทธประวัติ เรื่องพระมาลัยที่กล่าวถึงการไปนรกเพื่อโปรดสัตว์ หรือแม้แต่พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ที่มีนัยความหมายของการให้ทาน

สำหรับการแบ่งจิตรกรรมนั้น ก็มีหลากหลายแบบนะครับ ทั้งช่างภาคกลาง ช่างอีสาน และช่างล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทย

วัดทุ่งฝูง

ที่วัดทุ่งฝูง ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ก็เป็นหนึ่งในแหล่งจิตรกรรมสำคัญของจังหวัดลำปาง เพราะมีงานจิตรกรรมฝาผนังล้านนาร่วมสมัย ที่วาดโดย “หลวงพ่อคำป้อ” จิตรกรที่วาดภาพหลากหลายวัดในพื้นที่อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งนอกจากจะวาดภาพเรื่องพุทธประวัติหรือพระเวสสันดรดังกล่าวแล้ว ท่านยังสอดแทรกวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านลงไปในงานจิตรกรรมด้วย

Advertisement

Advertisement

วัดทุ่งฝูง

เทคนิคในการวาดก็เป็นเทคนิคแบบโบราณ ใช้สีธรรมชาติ จึงแสดงให้เห็น “ใจที่ตั้งมั่น” ของผู้วาดได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือยังคงสภาพหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันให้เราได้ศึกษากัน

วัดทุ่งฝูง

สำหรับวิหารวัดทุ่งฝูงที่ภายในมีภาพจิตรกรรมอยู่นั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 นี้เอง แม้จะไม่เก่ามาก แต่ก็สะท้อนความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะหลังคาของวิหารนั้น มุงด้วย “แป้นเกล็ด” คือ ไม้สักเป็นแผ่น ๆ ที่ชาวบ้านมาช่วยกันทำเท่าขนาดกระเบื้องมุงหลังคา

หลังคาแป้นเกล็ด

ท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท (ดวงแก้ว ฐานิสฺสโร) ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลร่องเคาะด้วย เล่าให้ฟังว่า เมื่อราว 10 ปีก่อน ก็อยากจะรื้อวิหารแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ เพราะชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว ตลอดจนชาวบ้านก็อยากจะได้วิหารใหม่ไว้ประกอบศาสนกิจในชุมชน โชคดีที่อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ แห่งคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มาพบ แล้วก็ขอร้องให้เจ้าอาวาสตลอดจนชาวบ้านในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้ เพราะในอำเภอวังเหนือเหลือแค่วัดบ้านก่อ และวัดทุ่งฝูง

Advertisement

Advertisement

วัดทุ่งฝูงวัดทุ่งฝูง

นับแต่นั้น วัดทุ่งฝูงก็เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านจิตรกรรมท้องถิ่น ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา

การเดินทางมาวัดทุ่งฝูง ใช้ถนนสายวังเหนือ-แจ้ห่ม ห่างจากอำเภอวังเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ทางสะดวกมาก ตลอดจนเมื่อมาถึงวัดแล้ว สามารถขอให้พระในวัดเปิดวิหารให้ชมได้ ท่านมีเมตตามาก ๆ ครับ

ต้องมาชม สำหรับผู้สนใจในวัฒนธรรมล้านนาครับ


ภาพประกอบโดยผู้เขียนครับ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด