คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ลำปางมท.2ติดตามการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนพร้อมสานพลังขับเคลื่อนทุกระดับร่วมลดความสูญเสีย

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ลำปางมท.2ติดตามการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนพร้อมสานพลังขับเคลื่อนทุกระดับร่วมลดความสูญเสีย

เมื่อ ช่วงบ่ายวันที่  30 พ.ย.2562 ที่ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางประชุมมอบนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปการดำเนินการภาพรวมด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลำปางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลงานเด่นในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำปาง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19465.jpg

ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน โดยขอให้จังหวัดกำหนดให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังในทุกระดับ โดยใช้กลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)ส่วนกลางจะมีการติดตามสถานการณ์ปัญหาผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ทั้งรายเดือนและรายไตรมาสผ่านระบบโดยช่องทางที่ศปถ.กำหนดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จังหวัดลำปางจะได้นำแนวทางการดำเนินงานไปปรับปรุง แก้ไข ผลักดันขับเคลื่อนและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19463.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด