คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ลำปางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ นำสิ่งของและเงินสงเคราะห์มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ลำปางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ นำสิ่งของและเงินสงเคราะห์มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสบป้าดวิทยา ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน และเงินสำรองจ่ายช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ นำมอบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครอบครัว นางแก้วหลง  วงศ์แปง ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากอัคคีภัย โดยได้มีการประกอบพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสำรองจ่ายมอบช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย โดยมีนายเกษม  ใจจันทร์ ปลัดอำเภอแม่เมาะ ในนามผู้แทนคณะผู้บริหารประจำเขตท้องที่ เป็นตัวแทนนำคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์อำเภอแม่เมาะ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานทุกสังกัด และประชาชนราษฎรในเขตท้องที่ ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมในพิธีเป็นสักขีพยาน

Advertisement

Advertisement

ตามที่ได้เกิดเหตุอัคคีภัยในเขตท้องที่อำเภอแม่เมาะ ที่บ้านไม่มีเลขที่ ในชุมชนบ้านสบป้าด หมู่ที่ 1 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเหตุอัคคีภัยครั้งนั้นเพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนราษฎรวอดทั้งหลังจำนวนหนึ่งครัวเรือน ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายทั้งหมด ทำให้ครอบครัวเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว คือ นางแก้วหลง  วงศ์แปง ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มรวมถึงสิ่งของเครื่องอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระผู้ทรงเป็นพระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ได้ทรงมีพระราโชบายให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ดำเนินการภารกิจด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นส่วนรวม แก่ประชาชนราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-1259.jpg

ในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น จัดสรรเงินเพื่อการสงเคราะห์และเชิญสิ่งของพระราชทาน อันประกอบด้วย สิ่งของเครื่องอุปโภค ทั้งเครื่องครัวและเครื่องนอน นำมอบช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย พร้อมมอบเงินอีกจำนวน 33,000 บาท เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้นำเงินไปใช้ในการซ่อมแซม หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ซึ่งนางแก้วหลง  วงศ์แปง ได้เข้าทำการรับมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ได้สร้างความซาบซึ้งให้แก่ครอบครัว “วงศ์แปง” เป็นอย่างมาก โดยนางแก้วหลง พร้อมกับด้วยบุตรสาว ได้ร่วมกันกล่าวแสดงถึงความรู้สึกภายในใจด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งทุกคนในครอบครัว “วงศ์แปง” ต่างมีสีหน้าและแววตาที่ได้ผ่อนคลายจากความทุกข์ แต่เปี่ยมล้นไปด้วยความปลื้มปิติและยินดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งได้ทรงพระเมตตาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/4-1110.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด