คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ลำปางหอการค้าไทยลงพื้นที่ จัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ลำปางหอการค้าไทยลงพื้นที่ จัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่บริเวณพื้นที่ทิ้งมูลดิน ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ จังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) จัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “อาสาประชารัฐ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมสานพลังรวมใจเหล่ามวลสมาชิกกลุ่มหอการค้าจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานจังหวัดประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันลงแรงปลูกกล้าพันธุ์ไม้ฟื้นฟูผืนป่าธรรมชาติ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนายวิโรจน์  จิรัฐติกาลโชติ รองประธานหอการค้าไทยและประธานภาคเหนือ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี ร่วมกับ นายมาโนช  ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ และนายนิมิตร  ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นำคณะกรรมการบริหาร สมาชิกหน่วยงานองค์กรในสังกัดหอการค้า ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค, คณะผู้บริหารองค์กร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากส่วนต่างๆ ในอำเภอแม่เมาะ ทั้งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงาน กฟผ.แม่เมาะ รวมถึงพี่น้องประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่ รวมกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีปลูกป่าปลูกต้นไม้รดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดิน โดยการปลูกป่าครั้งนี้ได้เน้นการปลูกไม้แบบผสมผสาน ทั้งไม้ประเภทใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ ซึ่งได้มีการนำกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็วกว่า 16 ชนิด ปลูกเสริมลงบนพื้นที่กว้างกว่า 3 ไร่ อาทิเช่น พันธุ์ไม้สัก ขะจาว มะค่าโมง พะยูง ประดู่ หว้า กะท้อนป่า ยางนา และไผ่ เป็นต้น รวมกล้าพันธุ์ไม้ที่ปลูกทั้งสิ้นกว่า 600 ต้นกล้า

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__4300836.jpg

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทางหอการค้าไทย ได้ร่วมกับ อำเภอแม่เมาะ และ กฟผ.แม่เมาะ จัดทำขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งยังเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR เพื่อชุมชนของหอการค้าไทย ซึ่งได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดลำปาง ในช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562 นี้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__4300840.jpg

โดย รองประธานหอการค้าไทยและประธานภาคเหนือ ได้กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อจะร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ต้องการให้มีการนำอัตลักษณ์ของชุมชนมาผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสินค้าและบริการที่แตกต่าง เพื่อจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปาง กฟผ.แม่เมาะ ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญระดับพื้นที่ ที่ได้ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ทาง กฟผ.แม่เมาะ ยังได้มีการปรับสภาพภูมิทัศน์ ของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า ทำการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ พัฒนาพื้นที่จนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่กลางโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน ทำให้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ช่วยทั้งในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดลำปางอีกทางหนึ่ง โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการรวมใจประชาชนในพื้นที่ ได้ช่วยกันดูแลรักษาสภาพพื้นที่ของ กฟผ.แม่เมาะ ไว้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นแหล่งพื้นที่ต้นน้ำที่จะได้ช่วยรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่ประชาชนคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด