คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ลำปางองคมนตรีเชิญผ้าห่มและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ลำปางองคมนตรีเชิญผ้าห่มและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

เนื่องจากพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงกำลังแรง หรือ มวลอากาศเย็นจากประเทศจีน พัดแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณพื้นที่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย รวมถึงจังหวัดลำปาง มีสภาพอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดทั่วทุกพื้นที่ ราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร และตามพื้นที่สูงได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 14 องศาเซลเซียส เบื้องต้นพบราษฎรในพื้นที่ทั้งหมด 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว โดยในจำนวนนี้มีผู้เดือดร้อนต้องการเครื่องกันหนาวกว่า 127,790 ราย เฉพาะในเขตท้องที่อำเภอเสริมงามมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนต้องการเครื่องกันหนาวเพิ่มเติมกว่า 4,350 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย

ด้วยทรงห่วงใยในราษฎรผู้สบภัยจากภัยหนาว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานต้านภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน นำมอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่รวมทั้งหมด 4 ตำบล 42 หมู่บ้าน โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถ่ายทอดแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ให้ได้รับทราบถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรของพระองค์ พร้อมทั้งในโอกาสเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงแก่ราษฎรที่ได้เดินทางมารับมอบผ้าห่มพระราชทานต้านภัยหนาวในครั้งนี้ด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Still1206_00015.jpg

อนึ่งในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมกับผ้าห่มต้านภัยหนาว และพระราชกระแสความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ นำเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในเขตท้องที่อำเภอเสริมงาม รวมจำนวน 3 ราย โดยได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานนำเยี่ยมให้กำลังใจแก่ นางแก้ว กันทะปง วัย 87 ปี ที่บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 6, นางเป็ง ยะเปียง วัย 90 ปี ที่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 6 และนายสุบิน นันติ วัย 85 ปี ที่บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริม โดยการได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ทำให้บังเกิดความปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับพระเมตตา โดยต่างน้อมสำนึกในความห่วงใยอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด