คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สพป.ลำปางเขต1เตรียมสำรวจเสนอการคัดเลือกยุบรร.ขนาดเล็ก ชูรร.ชาวเขา(Stand Alone)ที่ไม่ถูกยุบ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สพป.ลำปางเขต1เตรียมสำรวจเสนอการคัดเลือกยุบรร.ขนาดเล็ก ชูรร.ชาวเขา(Stand Alone)ที่ไม่ถูกยุบ

นายสมยศ ยะม่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปางเปิดเผยว่า ตนในฐานะเป็นคณะทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1และคณะทำงานของอำเภอแม่เมาะที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการโรงเรียนยุบรวมขนาดเล็กซึ่งขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1ได้ทำการสำรวจและทำรูปแบบเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอเพื่อเป็นทางเลือกซึ่งในส่วนของโรงเรียนที่จะยุบรวมนั้นมีนักเรียนตั้งแต่ 60 คน  ลงมาก็จะยุบรวมกับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในภาคเรียนที่1/2563 วันที่ 16 พ.ค.2563 อันนี้เป็นแนวทางหลักเกณฑ์ในการนำเสนอในที่ประชุมในระดับอำเภอ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่61-80คนก็จะยุบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงที่มีนักเรียนกิน 120คนหรือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในภาคเรียนที่2/ปี2563ซึ่งเป็นการนำเสนอให้คณะกรรมการระดับอำเภอจะพิจารณาแต่อันนี้คือเกณฑ์ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1

Advertisement

Advertisement

นายสมยศ ยะม่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปุยเปิดเผยอีกว่าในส่วนของนักเรียนที่เกิน100คน ก็จะยุบรวมในภาคเรียนที่1/2564 นักเรียนตั้งแต่101-120คนก็จะยุบรวมในภาคเรียนที่2/2564เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการว่าให้ยุบรวมภายใน 1ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามความพึงพอใจของผู้ปกครองและสภาพพื้นที่ทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1ได้นำเสนอกสจ.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอจนถึงระดับจังหวัดอาจจะมีควบรวมในต่างตำบลกันหรือต่างอำเภอกันแล้วแต่คณะกรรมการระดับอำเภอหรือคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ส่วนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1หากควบรวมยุบแล้วในปีพ.ศ.2564 นั้นจะมีเหลืออยู่ 44 โรงเรียน 3สาขา ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/62460.jpg

หลังจากผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการเข้ามาบริหารเมื่อเดือนมีนาคม2562ที่ผ่านมา ขณะดำรงตำแหน่งมีนักเรียน  65 คนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 92 คนเปิดตั้งแต่ระดับปฐมวัยอนุบาล2 ถึงประถมศึกษาปีที่6 สำหรับโรงเรียนบ้านจำปุย บริการทั้งหมด 3หมู่บ้านได้แก่บ้านจำปุย บ้านห้วยตาด บ้านปงผักหละ และบ้านขุนแม่หวด เขตอำเภองาวซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงห่างจากโรงเรียนแห่งนี้ประมาณ7 กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา นักเรียนบางส่วนจึงมาเรียนที่นี่

 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/62474.jpg

สำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านจำปุย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และอยู่ในโรงเรียน (Stand Alone) โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ทั้งด้านกายภาพและด้านคุณภาพ  ประกอบกับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนพหุวัฒนธรรมมีทั้งหมด4เผ่าได้แก่ ไทยพื้นเมือง ชนเผ่าเย้าเป่าขมุเผ่าปกากะญอเป็นโรงเรียนเขตพื้นที่บริการเป็นการประกันโอกาส ให้นักเรียนเด็กเล็กปฐมวัยถ้าจะไปเรียนที่อื่นก็ห่างไกล การจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านจำปุยได้รับอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีได้รับงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะไม่มีการยุบรวมกับโรงเรียนอื่นๆเพราะว่าเป็นโรงเรียนพื้นที่สูงห่างจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประมาณ 15 กิโลเมตรอีกประการหนึ่งโรงเรียนบ้านจำปุยแห่งนี้มีคุณภาพการเรียนมีผลการเรียนเพิ่มจากปีที่แล้วในระบบโอเน็ต 0NET 27 เปอร์เซ็นถือว่ามีพัฒการที่ดี นายสมยศกล่าวฯ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/62464.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด