คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

อบจ.ลำปางเนรมิตสวนสาธารณะหนองกระทิงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์“คิดดี คิดส์Day” @หนองกระทิง ลำปาง ตอน ผจญภัย 7 คาบสมุทร

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
อบจ.ลำปางเนรมิตสวนสาธารณะหนองกระทิงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์“คิดดี คิดส์Day” @หนองกระทิง ลำปาง ตอน ผจญภัย 7 คาบสมุทร

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ส.ต.อ.สมชาย จันทร์อินตารองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และนางจินดาสุวรรณชัญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้แทนศึกษาการจังหวัดลำปาง ร่วมแถลงความพร้อมการเตรียมจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้คอนเซ็ปต์งานวันเด็ก “คิดดี คิดส์Day” ตอน ผจญภัย 7คาบสมุทi  นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า กิขกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นการส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กลำปางให้เป็นเด็กที่เก่ง ดี มีสุข สามารถพัฒนาไปตามศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ ส่งเสริมสติปัญญา และรู้หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมตามคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยกิจกรรมต่างๆ จะเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาความสามารถของเด็กตามความสนใจ สร้างสรรค์จินตนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัย ให้เด็กได้กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์ต่อไป

Advertisement

Advertisement

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 “คิดดี คิดส์Day” @หนองกระทิง ล าปาง ตอน ผจญภัย 7 คาบสมุทร จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ภายในงาน พบกับกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการน้องๆหนูๆ ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ,ตื่นตากับการแสดงบนเวที, เรียนรู้การผจญภัยใน 7 ฐานคาบสมุทร, ลุ้นสุดๆกับการแข่งขันทางความคิด, ใกล้ชิดกับลูกโป่งสัตว์น้ำใต้ทะเล, ฮาเฮกับกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย, DIYระบายสีเซรามิค,ร่วมเพ้นท์ก าแพงสุดชิคในคอนเซ็ปต์ “ล าปางที่ฉันรัก”, มหกรรมอาหาร FOOD TRUCK และเครื่องเล่นเป่าลมขนาดยักษ์ ฟรีตลอดทั้งงาน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/103528.jpg

นอกจากนี้ยังได้พบกับ กิจกรรมเล่านิทาน, หุ่นยนต์แมงมุม, กิจกรรมคัดแยกขยะเปียกจากต้นทางให้เป็นนวัตกรรมในครัวเรือน และ นิทรรศการหน้าที่พลเมือง โดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สำนักงานศึกษาการจังหวัดลำปาง,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 และ เขต3, องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว,ศูนย์ครอบครัวเข้มแข็ง จ.ลำปาง,วิทยาลัยเทคนิคลำปาง, บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำปาง, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง, โรงเรียนวอแก้ววิทยา, สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง, สมาคมกู้ภัยลำปาง ,สถาบันสอนเต้น Blossom Blosszaa , สถาบันสอนรำเฮือนกุสุมา และชมรม FOOD TRUCK ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำ   ปี 2563 “คิดดี คิดส์Day” @หนองกระทิง ลำปาง ตอน ผจญภัย7 คาบสมุทร ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563เวลาร08.00 น.เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด