คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ท่องเที่ยว น่าน เสพงานศิลป์ หอศิลป์ริมน่าน

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ท่องเที่ยว น่าน เสพงานศิลป์ หอศิลป์ริมน่าน

ท่องเที่ยว น่าน หากคุณเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองน่าน และชื่นชอบงานศิลป์ แล้วละก็ ที่นี่เลย หอศิลป์ริมน่าน แล้วจะงง กับความเป็นศิลปินของ อาจารย์ วินัย ปราบริปู ที่ว่างจนวาดยันต้นไม้ แทบทุกต้น

ท่องเที่ยวเมืองน่าน เสพงานศิลป์ ศิลปินถิ่นน่าน หอศิลป์ริมน่าน สถานที่จัดแสดงงานศิลป์เนื้อที่กว่า 13 ไร่ ติดริมน้ำน่าน เป็นแหล่งรวบรวมศิลปะต่างๆ ของจังหวัดน่าน ก่อตั้งโดย อาจารย์ วินัย ปราบริปู ศิลปินถิ่นเมืองน่านผู้มีชื่อเสียง หลงรักงานศิลป์ จนต้องสร้างหอศิลป์ริมน่านขึ้น เพื่อรวบรวมงานศิลป์ของศิลปินร่วมสมัยชาวไทย ที่รังสรรค์ผลงานสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งโดดเด่นโดยทั่ว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01217-1024x576.jpg ทั้งจัดแสดงผลงานของอาจารย์ วินัย ปราบริปู เป็นนิทรรศการกึ่งถาวร ให้ชมตลอดทั้งปี บนพื้นที่ธรรมชาติทำให้รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายได้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01223-1024x576.jpg

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้นิยามของศิลปะว่า ศิลปะ คือ ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง การแสดงซึ่งอารมณ์ สะเทือนใจ ให้ประจักษ์เห็น https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01218-1-1024x576.jpg

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530 นิยามความหมายของศิลปะว่า ศิลปะ คือ ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่แสดงออก ในรูปลักษณ์ ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา และกล่าวว่า ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) กับประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01236-1024x763.jpg

หอศิลป์ริมน่าน มีอาคาร 2 หลัง อาคารหลังแรกเป็นอาคารขนาดใหญ่ 2 ชั้น จัดแสดงภาพวาด และงานศิลปะต่างๆ หมุนเวียนตามวาระต่างๆ  ภาพที่จัดแสดง เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าถึงศิลปะ เหมือนได้พบเพื่อนใหม่ ที่ชื่อศิลปะ ที่อธิบายรูปธรรมผ่านนามธรรม รังสรรค์ออกมาเป็นภาพวาด

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01229-1-1024x576.jpg

โดยชั้นบน จัดแสดงภาพเขียนฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาหอศิลป์ฯ ถึง 3 ครั้ง ซึ่งทำให้เห็นถึงพระอารมณ์ขันที่สอดแทรกอยู่ในผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้ชม วินัย ปราบริปู เคยบอกเล่าเรื่องราวด้วยความปราบปลื้ม ในพระอัจฉริยภาพไว้ว่า “ทรงมีพระอารมณ์ขันและมีมุมมองที่แตกต่างไปจากศิลปินอื่นๆ โดยทรงมองว่า ภาพปู่ม่านย่าม่าน บนจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ มีอายุเก่าแก่ ตรัสทำนองว่า ถึงตอนนี้ปู่ม่านย่าม่านก็อายุมากแล้ว กระซิบคงจะไม่ได้ยิน ต้องตะโกนคุยกันแล้ว ทรงวาดภาพเป็นลายเส้นและกำกับภาพด้วยคำว่า “ตะโกน” พระองค์ตรัสว่า “ภาพนี้ตะโกนนะ เพราะหูตึงกันแล้ว อายุมากแล้ว กระซิบไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ว” ทำให้คณะผู้ติดตามต่างพากันหัวเราะ พระองค์ทรงถ่ายทอดออกมาในภาพได้อย่างน่ารัก ในมุมมองที่แตกต่างจากศิลปินต่างๆ และภาพตะโกนก็เปรียบเสมือนภาพอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ จ.น่าน เนื่องจากเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดที่ จ.น่าน และล้อภาพปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งก็ถือเป็นภาพสัญลักษณ์ประจำ จ.น่าน ด้วยเช่นกัน”

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01243-830x1024.jpg

และเมื่อวันที่ 1 มีนาคมค 2550 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาหอศิลป์ฯ ทรงวาดภาพภูเขาที่ทรงเห็นโดยพระองค์ และด้วยทรงแสดงความห่วงใยยังผืนป่าน่าน ทรงวาดถ่ายทอดเป็นภาพภูเขาหัวโล้น และพระราชทานชื่อว่า “ภาพภูเขาหัวโล้น” https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01252-1024x576.jpg

และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาหอศิลป์ฯ โดยนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมนิทรรศการศิลปะ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “การเจรจาสันติภาพบนเรือแข่ง” ไว้ที่หอศิลป์ริมน่าน https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01253-1024x576.jpg

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ทั้ง 3 ภาพ จัดแสดงที่ชั้นบนของอาคารแสดงศิลปะ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมภาพวาดฝีพระหัตถ์เหล่านี้ เสมือนของขวัญอันทรงคุณค่าของคนน่าน โดยเฉพาะภาพภูเขาหัวโล้น ซึ่งทำให้คนน่านตระหนักถึงป่าต้นน้ำที่ถูกบุกรุกทำลาย และพร้อมใจกันฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01259-1024x576.jpg

ส่วนอาคารอีกหลังตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านชื่อ เฮือนหนานบัวผัน จัดแสดงนิทรรศการถาวร เป็นภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังฝีมือของหนานบัวผัน ศิลปินผู้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ วัดหนองบัว รวมถึงภาพจากวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างจิตรกรรมฝาผนังในเมืองน่าน https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01269-1024x576.jpg

และร้านกาแฟ เฮือนศรีนวล จำหน่ายสินค้าที่ระลึก งานฝีมือพื้นเมือง รวมถึงของตกแต่งบ้านสามารถเดินชมเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก เช่น ผ้าทอมือ โปสการ์ด หนังสือ และงานภาพพิมพ์ หรือนั่งพักผ่อน พร้อมชมทิวทัศน์ของแม่น้ำน่าน ทั้งชมงานศิลปะ และข้าวของเครื่องใช้โบราณ ที่จัดแสดงอยู่ภายใน https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01271-1024x576.jpg

รายละเอียดเพิ่มเติม

หอศิลป์ริมน่าน 122 หมู่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 55000
เปิดทำการ วันพฤหัสบดี-วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 9:00-17:00 น. และปิดให้บริการทุกวันพุธ ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมคนละ 20 บาท
โทร  054-798-046/081-9892-912
    https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01278-1024x576.jpg
  
    https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01261-1024x576.jpg
  

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด