คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

มละบริชุมชนบ้านห้วยลู่ โครงการพระราชดำริฯ ลงแขกเกี่ยวข้าว

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
มละบริชุมชนบ้านห้วยลู่ โครงการพระราชดำริฯ ลงแขกเกี่ยวข้าว

น่าน มละบริชุมชนบ้านห้วยลู่ โครงการพระราชดำริฯ พร้อมหน่วยงานต่างๆ ลงแขกเกี่ยวข้าว ปีที่ 8 ประจำปี 2562

ข่าวน่าน วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2562 มละบริชุมชนบ้านห้วยลู่ โครงการพระราชดำริฯ พร้อมหน่วยงานต่างๆ ลงแขกเกี่ยวข้าว ปีที่ 8 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายนิวัฒน์  งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน  เป็นประธานในพิธีเปิดงานการลงแขกเกี่ยวข้าว  พร้อมนำส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับราษฎร ชุมชนเผ่ามละบริ บ้านห้วยลู่  หมู่ที่ 5 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__236961809-1024x682.jpg สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานชุมชนมละบริบ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทรงมีความห่วงใยเรื่องความเป็นตัวตนของชนเผ่ามละบริ จะสูญหาย จึงทรงมีพระราชดำริแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนชาวมละบริอยู่กับป่า มีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่สามารถรู้เท่าทันโลก

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__236961812-1024x682.jpg ปัจจุบันมีการคุ้มครองสภาพของชนเผ่า มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งให้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อบริโภค และสร้างรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ชุมชนมละบริห้วยลู่ (เดิมก็คือ มลาบรี) ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร บ้านห้วยหยวกตามพระราชดำริฯ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__236953665-1024x768.jpg ทั้งนี้ กรมป่าไม้ จัดตั้งโครงการขึ้นในปี พ.ศ.2553 และได้ชักชวนกลุ่มมละบริบางส่วนขึ้นมาพัฒนาพื้นที่หัวยลู่แห่งนี้ ในปี พ.ศ.2554 ได้ส่งเสริมให้ชุมชนชาวเผ่ามละบริได้ปลูกข้าวมาตั้งแต่ปีแรก ปลูกข้าวไร่ และเริ่มส่งเสริมการปลูกข้าวดำนาครั้งแรกในปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา มีการปรับพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นทุกปี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/258937-1024x680.jpg ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยชนเผ่ามละบริจะช่วยกันดูแลและฟื้นฟูป่าตันน้ำขุนน้ำสะเนียนหัวยลู่ จากเดิมมีสภาพความแห้งแล้ง ได้กลับคืนมาค่อนข้างสมบูรณ์ มีการพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมดั้งเดิม โดยสนับสนุนให้ชนเผ่า ปลูกข้าวได้เองเพียงพอต่อการบริโภค

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/258952-1024x680.jpg การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีส่วนราชการต่างๆ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริ บ้านห้วยลู่ จากนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง นำโดย นางนิภาพร พอใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง นำหน่วยงานออกหน่วยตรวจและรักษาราษฎรชุมชนมละบริ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__236953633-1024x682.jpg ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชนเผ่ามละบริ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ชุมชนเผ่ามละบริ และสนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__236953650-1024x682.jpg ที่ต้องการให้ชุมชนชาวมลาบรี ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และทรงได้พระราชทานพระราชดำริถึงแนวทางการพัฒนาให้ชนเผ่ามละบริอยู่ร่วมกับป่า มีชีวิตแบบดั้งเดิม แต่สามารถรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน มีการคุ้มครองเสรีภาพของชนเผ่า รวมทั้งสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าไม้เพื่อให้ผืนป่ากลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และทรงมีความห่วงใยต่อชนเผ่า มละบริ  และให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาพัฒนาอาชีพให้ชนเผ่า ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__236953634-1024x682.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__236953661-1024x768.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด