คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รพ.สต.ร่วมกับราษฎรจิตอาสาฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
รพ.สต.ร่วมกับราษฎรจิตอาสาฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

น่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง นำโดย นางนิภาพร พอใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน นายแสง หอคัมภีร์ รอง นายก.อบต.สะเนียน และ นางสุจินดา ปินทิพย์ รองปลัด อบต.สะเนียน และนายสว่าง เปรมประสิทธิ์ กำนันตำบลสะเนียน พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ในพื้นที่ตำบลสะเนียน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/98911-1024x768.jpg เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยตามไหล่ทางและบริเวณพื้นที่สำคัญ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระราชทานจิตอาสาออกบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพุทธศักราช 2562 ในกาลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ผ่านมา

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/98867-1024x768.jpg ทางประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงร่วมกันแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ จึงร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ในพื้นที่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/98887-1024x768.jpg ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ ปีที่ 2 ที่กำลังจะมาถึง (ข่าวเพิ่มเติม)

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/98861-1024x768.jpg โดยแบ่งทีมเข้าทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ 5 จุด คือ ทีมสะอาดหมดจด (รับผิดชอบตั้งแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ถึง ป้อมตำรวจด่านห้วยลี่)

ทีมสะอาดสะอ้าน (รับผิดชอบตั้งแต่ ป้อมตำรวจด่านห้วยลี่ ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง)

Advertisement

Advertisement

ทีมสะอาดไปหมด (รับผิดชอบตั้งแต่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ถึง จุดสิ้นสุดบ้านสองแคว)

ทีมสะอาดเอี่ยมอ่อง (รับผิดชอบตั้งแต่ จุดสิ้นสุดบ้านสองแคว ถึง ด่านตำรวจตระเวนชายแดน)

ทีมสะอาดเป๊ะเวอร์ (รับผิดชอบตั้งแต่ ด่านตำรวจตระเวนชายแดน ถึง ศูนย์สาธิตตลาดชุมชนบ้านปางเป๋ย)

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/99004-e1576754811263-1024x735.jpg โดยมีราษฎรจิตอาสาฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดที่ 3 ทีมสะอาดไปหมดกว่า 120 คน กอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิ เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ถุงมือ มีดพร้า มีดดายหญ้า จอบ เสียม ฯลฯ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง จากนั้นได้ออกดำเนินกิจกรรมตามข้างทางทั้ง 2 ฝั่ง ตลอดเส้นทางสัญจรจนถึงบริเวณโรงเรียนบ้านสองแคว

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด