คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ราชอาณาจักรภูฏาน ส่งราชเลขาธิการดูงานจังหวัดน่าน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ราชอาณาจักรภูฏาน ส่งราชเลขาธิการดูงานจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน ราชเลขาธิการ สำนักงานโครงการสมเด็จพระราชินี  เจตชุนเพมาวังชก  และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ราชอาณาจักรภูฏาน   มาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน

ข่าววันนี้ จังหวัดน่าน วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  Mr.Tashi ราชเลขาธิการสำนักงานโครงการสมเด็จพระราชินี เจตชุน เพมา วังชก พระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นัมเกลวังชุก ของราชอาณาจักรภูฏาน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1577111732286-1024x576.jpg พร้อมด้วย Mr. Kingzang Dorj ผู้ว่าราชการจังหวัดฮา  Mr. Sema  ผู้ว่าราชการจังหวัดชีรัง และคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน และการฝึกการปฏิบัติงานพื้นที่ต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1577111485091-1024x576.jpg โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเศศรษฐกิจพอเพียง ของการดำเนินงาน ผ่านกระบวนการรวมกลุ่มการดำเนินงานที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เพื่อนำไปขยายผล และต่อยอดที่ราชอาณาจักรภูฎาน โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ให้การต้อนรับ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1577111509709-1024x576.jpg ซึ่งการที่มาศึกษาดูงานที่จังหวัดน่าน ท่านรองราชเลขาธิการสํานักงานโครงการสมเด็จพระราชินีพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นัมเกลวังชุก ของราชอาณาจักรภูฏาน และผู้ว่าราชการจังหวัดฮา และจังหวัดชีรัง ที่นำคณะจากทางเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในภายใต้โครงการศึกษาดูงานเรื่องของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในโครงการภายใต้โครงการ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1577111538557-1024x576.jpg และเรื่องของการดูงานในบ้านพี้เหนือ ผู้นำชุมชนต้นแบบและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องของนวัตวิถี และเรื่องของการทําโฮมสเตย์ ภายในโครงการ ที่มีศูนย์เรียนรู้โครงการที่จังหวัด  2 แห่ง คือที่จังหวัดฮาและจังหวัดชีรัง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1577111809484-1024x576.jpg หลังจากคณะและผู้นำชุมชน ราชอาณาจักรภูฏาน ได้มาทัศนศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน แล้วเพื่อที่ได้จากการเรียนรู้ ในพื้นที่ต้นแบบ ในเรื่องของกระบวนการ ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดน่าน จะนำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่ประเทศภูฎาน ต่อไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1577111827818-1024x576.jpg โดยเหตุหลัก คือ ในเรื่องของความยั่งยืนของการดำเนินงานโครงการ เรื่องของการเผยแพร่ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย  ซึ่งโครงการนี้เพื่อให้เขามีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน 77ข่าวเด็ดน่าน รายงาน https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1577111555431-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1577111580666-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1577111788694-1024x576.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด