คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

หนาวนี้ เหล่ากาชาดห่วงใย ปันน้ำใจให้น้อง

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
หนาวนี้ เหล่ากาชาดห่วงใย ปันน้ำใจให้น้อง

น่าน หนาวนี้ เหล่ากาชาดห่วงใย ปันน้ำใจให้น้อง เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นำเครื่องชุดกันหนาว มอบให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ในพื้นที่อำเภอแม่จริม และอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข่าวน่าน วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นำเครื่องชุดกันหนาว มอบให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1574993380738-1024x576.jpg และนางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้เดินทางมามอบเครื่องชุดกันหนาว มอบให้เด็กนักเรียน บ้านร่มเกล้าจำนวน 205 ชุด

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1574993413320-1024x576.jpg เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น จากนั้น คณะได้เดินทางไปที่ โรงเรียนบ้านน้ำตวง มอบชุดกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียน รวม 249 ชุด และมอบให้เด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจลาดตระเวนชายแดน พีรยานุเคราะห์ 3 จำนวน 50 ชุด นอกจากนี้ยังได้ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราชราษฎร ที่ประสบภัยหนาว จากสภาพภาวะอากาศที่หนาวเย็น ให้กับราชราษฎร์ในพื้นที่รวม 17 ครอบครัว และมอบเงินช่วยเหลือราษฎร์ ที่พิการที่ป่วยติดเตียง จำนวน 2 รายละ 2,000 บาท โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่จริม เป็นผู้รับมอบ และให้การต้อนรับ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1574993423039-1024x576.jpg จากสภาพภาวะอากาศที่หนาวเย็น บริเวณภาคเหนือตอนบน ทำให้อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นถึงหนาวมาก ขอให้เด็กนักเรียนและประชาชน บริเวณบนดอยสูง ได้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำสุด 8 – 12 องศาเซลเซียส

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1574993403436-1024x576.jpg ทำให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และราษฎร์ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เป็นจำนวนมาก ซึ่งนักเรียน ในพื้นที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะถุงเท้านักเรียน ที่เด็กนักเรียนใส่จนขาดจนเห็นหัวแม่เท้า และส้นเท้า

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1574993392600-1024x576.jpg ทางเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมคลายหนาวขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/messageImage_1574993436141-1024x576.jpg ตลอดทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเรียน และประชาชน ผู้ยากไร้ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักมนุษยธรรม ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ ได้อย่างทั่วถึงทั่ว โดยมอบชุดกันหนาวทั้งหมด จำนวน 933 คน อย่างละ 933ชิ้นประกอบด้วย เสื้อกันหนาว หมวกไหมพรม ถุงเท้า นมเปรี้ยว และขนม

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด