คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใย พระราชทานผ้าห่ม คลายหนาวชาวน่าน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใย พระราชทานผ้าห่ม คลายหนาวชาวน่าน

จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/618061-1024x576.jpg ข่าวน่าน วันนี้ 11 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/618060-1024x576.jpg วันนี้เวลา 10.45 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎร์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ในพื้นที่ 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์จากภัยหนาว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/618054-1024x576.jpg ในตอนบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,500 ผืน มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว

Advertisement

Advertisement

การนี้ได้ลงพื้นที่ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบภัยหนาว ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ 3 ราย และพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง 3 ราย ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/618055-1024x576.jpg จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล 890 หมู่บ้าน เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าไม้ และหุบเขา ทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็น และหนาวจัดทั่วทุกพื้นที่ จากสถานการณ์ภัยหนาว ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้นำเครื่องกันหนาว มอบให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วรวม 11,293 ราย และยังคงมีราษฎรต้องการเครื่องกันหนาวอีก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และทุพพลภาพ เด็กไร้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย ในปี พ.ศ.2562 จังหวัดน่านได้ทำการสำรวจ และจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว มีราษฎรต้องการเครื่องกันหนาวอีกกว่า 110,927 ราย

Advertisement

Advertisement

ภาพข่าวโดย สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/618059-1024x576.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด