คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กาดมั่วครัวแลง บ้านปิน ททท.ไทยพีบีเอส.หนุนสุดยอดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
กาดมั่วครัวแลง บ้านปิน ททท.ไทยพีบีเอส.หนุนสุดยอดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191130_182533.jpg
กาดมั่วครัวแลง บ้านปิน ททท.ไทยพีบีเอส.หนุนสุดยอดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

พลังชุมชนสร้างความร่วมมือจัดการชุมชน ดึงรากประวัติศาสตร์สงครามโลก ป่าไม้ อนุรักษ์จุดร่วมสถานีรถไฟบ้านปิน สู่การจัดการชุมชนกลายเป็นสมบัติการท่องเที่ยวล้ำค่าเมืองแพร่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191130_174415.jpg

เวลา18.00 น.วันที่ 30 พฤศจิกายน นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง นางสาวสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผอ.ททท.สำนักงานจังหวัดแพร่ นายสมศักดิ์ วงศ์หลวง นายกเทศมนตรีบ้านปิน นายเอนก มากมาย นายสถานีรถไฟบ้านปิน. นายพิภพ พาณิชภักดิ์ รอง ผอ.บริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. ร่วมพิธิเปิดงาน “กาดมั่ว ครัวแลงบ้านปิน” บริเวณสถานีรถไฟบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง. จ.แพร่ โดยมีประชาชนในท้องถิ่น. กลุ๊ปทัวร์ และเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมงานกว่า1,000 คน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191130_162844.jpg

กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปิน. พื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2. วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง โดยเกิดจากแรงผลักดันของชุมชนนำไปสู่ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชน มีการพัฒนาภายใต้ศักยภาพของตนเอง ร่วมกันอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่าบ้านปินจุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่และศิลปะวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191130_162451.jpg
นางสาวสิรินาถ. ฉัตรศุภกุล ผอ.ททท.สำนักงานจังหวัดแพร่ กล่าวว่าอำเภอลอง อยู่ในแผนส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นหนึ่งใน55 เมืองทั่วประเทศซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นโมเดลบ้านปินถือเป็นไฮไลน์สำคัญ
นายเชษฐา สุวรรณสา นักพัฒนาเอกชนในชุมชนบ้านปินมีเป้าหมายชวนคนกลับบ้านไม่ต้องการให้เหลือแต่ผู้สูงอายุ การพัฒนาจึงต้องมองเรื่องความยั่งยืน คนกลับบ้านต้องมีชีวิตอยู่ได้

Advertisement

Advertisement

นายนิติธร ทองธีรกุล ผู้จัดการฝ่ายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ไทยพีบีเอสร่วมงานกาดมั่วครัวแลงที่บ้านปินวันนี้เป็นการต่อยอดจากภารกิจเดิมคือการเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชนคือการทำข่าวร่วมเวทีเพื่อการอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่าเพื่อเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ชุมชน ครั้งนี้เป็นการต่อยอดการพัฒนาของชุมชนชวนคนมาร่วมเรียนรู้กับชาวบ้านปิน ถือเป็นการจุดประกายให้ชุมชนอื่นๆอยากลุกขึ้นมาอนุรักษ์แหล่งสำคัญของชุมชนไทยพีบีเอสก็พร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างการสื่อสารให้สังคมได้รับรู้
นายพิภพ พาณิชภักดิ์ รองผอ.ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญของพลังพลเมือง บ้านปินทำงานร่วมกันหาทางออกโดยสันติวิธีซึ่งตรงกับแนวของการสื่อสารสาธารณะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆได้เป็นอย่างดี

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด