คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

แพร่แล้งถ้วนหน้า ชาวหัวฝายเร่งทำฝายกักน้ำแม่มานก่อนหมด

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
แพร่แล้งถ้วนหน้า ชาวหัวฝายเร่งทำฝายกักน้ำแม่มานก่อนหมด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1576423248507.jpg
เพียงเดือนธันวาคมเท่านั้น สภาพความแห้งแล้งในจังหวัดแพร่ เริ่มปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป ลำห้วยสาขาแม่น้ำยมหลายแห่งเริ่มไม่มีน้ำไหลผ่าน เหลือขังเป็นบ้างช่วงเท่านั้น สถานการณ์ภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติ ชาวบ้านหลายพื้นที่ร่วมกับป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ระดมจิตอาสาร่วมมือกันสร้างฝายกักน้ำในลำห้วยสายต่างๆ และแม่น้ำยมกันแล้วในช่วงนี้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1576423283655.jpg
ชาวบ้านจิตอาสาในตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวนกว่า 500 คนใน 12 หมู่บ้าน ระดมกำลังร่วมกันสร้างฝายกระสอบทรายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้การเกษตรในช่วงแล้ง ในลำน้ำแม่มานจำนวน 13 จุดเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่จะมาเยือนในเร็วๆ นี้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1576399186160.jpg
นางพิสมัย สบายวงศ์ กำนันตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปีน้ำน้ำเริ่มขาดแคลนเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ยิ่งในช่วงนี้ชาวบ้านกำลังอยู่ระหว่างการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง มีการปลูกข้าวโพดในนา และบางรายปลูกถั่วเหลือง หรือปลูกข้าว แต่หลายพื้นที่ทำไม่ได้แล้วเนื่องจากน้ำไม่พอการทำฝายกระสอบทราย ช่วยหยุดน้ำไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุดก่อนที่จะไหลทิ้งลงแม่น้ำยมไปทั้งหมด สามารถช่วยสร้างความชุ่มชื้นได้พอสมควร

Advertisement

Advertisement

การทำฝายกระสอบทรายกั้นน้ำ เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงแล้งหลายแห่งสามารถทำได้แต่หลายแห่งกั้นไม่ทัน น้ำในห้วยหมดไปก่อนแล้ว สภาพความแห้งแล้งปีนี้มาเร็วกว่าปกติ

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด