คัดลอกลิงค์

บันเทิง

อาจารย์จรงค์ธร แก้วนาพันธ์ จิตอาสา ผู้ก่อตั้ง “เอื้อพร บ้านพักเด็กและสตรี”

128
ฉันท์ชมา
ฉันท์ชมา
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ฉันท์ชมา
แจ้งตรวจสอบ
อาจารย์จรงค์ธร แก้วนาพันธ์ จิตอาสา ผู้ก่อตั้ง “เอื้อพร บ้านพักเด็กและสตรี”

Cr ภาพ :: สุวิทย์ มหานนท์,

อาจารย์จรงค์ธร แก้วนาพันธ์


ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มีมากมายหลายด้าน จึงมีองค์กรต่างๆ เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น ตามความรู้ ความสามารถ และกำลังทรัพย์ ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน รวมถึงผู้คนจำนวนมาก ที่พร้อมช่วยเหลือ ในฐานะของจิตอาสา “บ้านเอื้อพร” เป็นองค์กรหนึ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสังคมที่เลวร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก และผู้หญิง อย่างมุ่งหวังว่า พวกเขาเหล่านั้น จะมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

อาจารย์จรงค์ธร1“บ้านเอื้อพร” เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลกำไร ตั้งอยู่ที่ 270 หมูที่ 9 ตำบลละแมอำเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นองค์กรโดยที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเด็ก เด็กๆ และผู้หญิง ซึ่งเป็นเหยื่อของสังคม ผู้ที่ก่อตั้งบ้านเอื้อพรคือ “อาจารย์จรงค์ธร แก้วนาพันธ์” กรรมการบ้านเอื้อพร ผู้ที่ได้รับสมญานามจากชุมชนว่าคุณพ่อลูกดก เพราะเป็นพ่อ ผู้ดูแลเด็กๆจำนวนมาก และภรรยา คือ “คุณนารดา แก้วนาพันธ์” หรือ “ครูหนุ่ย” ประธานกรรมการบ้านเอื้อพร ซึ่งเป็นที่รักของเด็กๆในบ้านเอื้อพร และผู้ที่ได้รู้ถึงการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ 

Advertisement

Advertisement

อาจารย์จรงค์ธร2

 “แรงบันดาลใจที่สร้างบ้านเอื้อพรขึ้นมา เกิดจากครูหนุ่ยในวัยเด็กอายุ 3-4 ขวบเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในวัยเด็กเธอไม่ปลอดภัย เธอจึงสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่ๆปลอดภัยสำหรับเด็กและสตรี”  อาจารย์จรงค์ธร เล่าถึงที่มา

“บ้านเอื้อพร” แห่งนี้ มีภารกิจหลักในการเปิดรับดูแลเด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษในเขตชุมพร, ระนอง และบางส่วนในสุราษฏร์ธานี ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี บ้านพักแห่งนี้ ได้กำหนด ภารกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน จนกระทั่งในปัจจุบันบ้าน “เอื้อพร” มีเป้าหมายดำเนินงานเพื่อช่วยเด็กพิการ เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดู ได้ด้วยเหตุใดๆ เด็กกำพร้ายากจน เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ และคุณแม่วัยใส

Advertisement

Advertisement

อาจารย์จรงค์ธร3 “การดำเนินงาน สามารถจำแนกได้ 2 กลุ่มคือแผนกให้การช่วยเหลือเด็ก และแผนให้การช่วยเหลือคุณแม่วัยใสที่ถูกปฏิเสธจากครอบครัว เน้นการช่วยเหลือที่พักอาศัย อาหารที่พอเพียง การเยียวยา การฟื้นฟูทางจิตใจ ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นซึ่งตั้งท้องไม่พึงประสงค์ ผู้หญิงเหล่านี้จะพักอาศัยในบ้านเอื้อพร ปัจจุบัน บ้านเอื้อพรมีสมาชิกทั้งหมด 46 คน มีหลายวัยด้วยกัน วัยทารก วัยอนุบาล วัยประถม วัยมัธยม และคุณแม่วัยใส สมาชิกเล็กสุดขณะนี้ อายุ 6 เดือน โตสุด 18 ปี งานที่เพิ่มเข้ามาคือการรับดูแลเยียวยาผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”

Advertisement

Advertisement

อาจารย์จรงค์ธร4วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของ “บ้านเอื้อพร” คือ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ในด้านปัจจัย 4 และการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เรื่องสิทธิตามกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสด้านทักษะอาชีพตามศักยภาพ และสนับสนุนบุคคลทั่วไปได้รับการศึกษาตามศักยภาพ และตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายบ้านเอื้อพรมี 7ประเภท คือเด็กพิการ เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุผลใดๆ  เด็กกำพร้ายากจน เด็กถูกล้วงละเมิดสิทธิ เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ และผู้ที่มีปัญหาครอบครัว

อาจารย์จรงค์ธร5

 “บ้านเอื้อพร มีโครงการหลายๆโครงการที่เป็นรายได้เลี้ยงดูเด็กๆ โครงการแรกคือ โครงการกาแฟสร้างคน เป็นกาแฟพันธุ์โลบัสต้ากาแฟดีคู่คนชุมพร ที่ปลูกเอง เก็บเอง คั่วเอง บดเอง ต้มเอง กินเอง เราฝึกเด็ก 2 คนให้เป็นบาเรสต้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โครงการที่ 2 คือ บ้านเอื้อพรโฮมสเตย์ เรามีบ้านต้นไม้ บ้านดินที่เด็กๆได้สร้างกันไว้บริการแขกได้มาพัก เป็นโฮมสเตย์ที่มากกว่าโฮมสเตย์ เป็นโฮมสเตย์ที่มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสชีวิตเด็กๆ และผู้คนที่ต้องการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง โครงการที่ 3 โครงการไม่ใช้เราขอ เสื้อผ้ามือสอง และตุ๊กตามือสองมาจากทั่วไทย เรามีร้านผ้ามือสองขายทั้งปลีกและส่งที่สร้างรายได้ โดยฝึกเด็กๆทำการค้า”

ประเทศไทย มีเด็กๆ และผู้หญิง เป็นจำนวนมาก ที่ยังต้องเผชิญกับการตกเป็นเหยื่อของสังคมที่เลวร้าย “บ้านเอื้อพร” ภายใต้การดูแลของ “อาจารย์จรงค์ธร แก้วนาพันธ์” และ “ครูหนุ่ย นารดา แก้วนาพันธ์” แม้จะเป็นเพียงองค์กรเล็กๆ แต่ก็เป็นแสงสว่างที่สดใส ให้กับเด็กๆเป็นจำนวนมาก ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีชีวิตที่งดงามในอนาคต...

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด