ความรู้

เรียนรู้ “ป่าชายเลน” เกราะกันภัยจากธรรมชาติ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เรียนรู้ “ป่าชายเลน” เกราะกันภัยจากธรรมชาติ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

     หากพูดถึงเรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ หลากหลายสายพันธุ์ หลากหลายชนิด ทั้งพืชและสัตว์ในระบบนิเวศ ที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็กลับเป็นฝ่ายที่กำลังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพนี้เสียเอง จนเกิดการสูญสลายของบางสิ่งบางอย่าง กระทั่งนำไปสู่การขาดหายไปซึ่งความสมบูรณ์ และผลกระทบที่รุนแรงตามมามากมาย เช่น การที่มนุษย์มักง่ายในการทิ้งขยะ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในลำน้ำหรือใต้ท้องทะเลต้องเสียชีวิตเนื่องจากกินขยะเข้าไป ดังที่ทยอยปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่การส่งผลให้เกิดอุทกภัยขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรงและยาวนาน เนื่องจากการอุดตันทางน้ำไหลของขยะ ปัญหาในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ก่อนที่โลกจะกลับมาเล่นงานและเอาคืนมนุษย์เราจนอาจพบกับคำว่าสายเกินไป

Advertisement

Advertisement

     ในปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีว่า มนุษย์เราเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวและมองเห็นปัญหาจากความรุนแรงของภัยพิบัติและหายนะต่าง ๆ และกำลังร่วมมือกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีประกายความหวัง หนึ่งในกรณีตัวอย่างที่มนุษย์กำลังดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเริ่มมองเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์  นั่นก็คือการปลูก "ต้นโกงกาง" เพื่ออนุบาลสัตว์น้ำ และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของน้ำทะเล ซึ่งในวันนี้จะขอพาไปเรียนรู้กรณีตัวอย่างที่ "โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพรราชดำริ" ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร          

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพรภาพประกอบโดยผู้เขียน

 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพรภาพประกอบโดยผู้เขียน

 

     แหล่งเรียนรู้ "โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพรราชดำริ" แห่งนี้ ถือกำเนิดขึ้นตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ที่ต้องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันภายในพื้นที่ของโครงการแห่งนี้นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยการทำแก้มลิงของพื้นที่ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว สิ่งที่มีความโดดเด่นอีกประการคือการปลูกป่าโกงกาง เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์และการเป็นเกราะป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของคลื่นลมและน้ำทะเล ซึ่งวันนี้เริ่มผลิดอกออกผลให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว

Advertisement

Advertisement

 

 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพรภาพประกอบโดยผู้เขียน โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

ภาพประกอบโดยผู้เขียน โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพรภาพประกอบโดยผู้เขียน

     นอกเหนือจากพื้นที่ดำเนินการในด้านต่าง ๆ แล้ว ภายในพื้นที่ของโครงการ ยังได้จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องของการปลูกป่าชายเลน รวมไปถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สำคัญคือการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และยังมีมุมถ่ายภาพให้เลือกมากมาย หรือจะเที่ยวชมความงดงามตามธรรมชาติของต้นโกงกางและป่าชายเลน ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่น ความเขียวขจี รวมไปถึงการเฝ้าชมสัตว์ตัวเล็ก ตัวน้อย อาทิ กุ้ง หอย ปู ปลา ที่กำลังรอเติบใหญ่อยู่บริเวณโคนรากของต้นโกงกาง ซึ่งก็ทำให้เกิดความสุขความเพลิดเพลินได้ไม่แพ้กัน การได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติภายในพื้นที่ของสถานที่แห่งนี้ทำให้บางครั้งได้ยินเสียงกระซิบแว่วเข้ามาว่า “ถ้าเราช่วยกันปกป้องธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะปกป้องเรา”

Advertisement

Advertisement

 

 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพรภาพประกอบโดยผู้เขียน

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพรภาพประกอบโดยผู้เขียน

     สำหรับใครสนใจที่จะเข้ามาศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อศึกษาเรียนรู้เป็นกรณีตัวอย่าง โดยเฉพาะระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนในพื้นที่แห่งนี้ ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จายแต่อย่างใด ที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ 077 511 551 หรือ 077 503 975 โดยโครงการฯ แห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

เรื่องและภาพหน้าปกโดยผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Malathai
Malathai
อ่านบทความอื่นจาก Malathai

การเดินทางของความทรงจำ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์