คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กระบี่-ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ (รายละเอียด)

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
กระบี่-ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ (รายละเอียด)

จังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ

รอบที่ 1 งบประมาณ พ.ศ.2563

กระบี่-ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ (รายละเอียด)
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สหกรณ์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายประเสริฐ คีรีพิทักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางเกศรินทร์ คะเณย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 นายมนัส กำเนิดมณี จำนวน 12 โครงการ ซึ่งในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระบี่-ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ (รายละเอียด)
ดังนี้ 1.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2.โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ 3.โครงการตลาดสินค้าเกษตร 4.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

Advertisement

Advertisement

กระบี่-ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ (รายละเอียด)

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด