คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ความสวยงามแห่งวัฒนธรรม

180
ผู้ชายสายธรรมะ
ผู้ชายสายธรรมะ
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ผู้ชายสายธรรมะ
แจ้งตรวจสอบ
ความสวยงามแห่งวัฒนธรรม

     ประตูสู่วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่  โดยทั่วไปเราจะเห็นได้ว่าวัด จะเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับเราชาวพุทธในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ แต่สิ่งที่เราได้เห็นเพิ่มเติมนั่นคือความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่หน้าวัดคือซุ้มประตูจนเข้าไปถึงภายในวัดมันมีความสวยงามและสงบร่มเย็น

     ดั่งเช่นที่นี่ "วัดมหาธาตุวชิรมงคล"หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า "วัดบางโทง" ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่วัดมหาธาตุวชิรมงคล

     ความสวยงานของประติมากรรมการออกแบบที่ลงตัว ซึ่งถอดแบบของพระมหาธาตุเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย และมาประยุกต์ตามแบบวัฒนธรรมของไทยโบราณ จึงทำให้มีความงดงาม และการจัดวางแผนผังของวัดก็ลงตัวทั้งอุโบสถ ศาลาประกอบพิธีกรรมต่างๆและยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอีกวัดหนึ่งในจังหวัดกระบี่การบรรพชาอุปสมบท69รูป

Advertisement

Advertisement

    กล่าวคือ วัดมหาธาตุวชิรมงคล เกิดจากการพัฒนาจากวัดเล็กๆจนมีการสร้างเสนาสนะเพิ่มเติมมาเรื่อยๆและได้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่10 เมื่อครั้งพระองค์ทรงพระยศพระบรมโอรสาธิราช ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดบางโทงเป็นวัดมหาธาตุวชิรมงคล และยังทรงพระราชทานสัญลักษณ์ มวก.ติดหน้าพระมหาธาตุและหน้าบันอุโบสถ ,ศาลาประกอบพิธีกรรม เป็นความปลาบปลื้มของพสกนิกรชาวจังหวัดกระบี่เป็นอย่างสูง

การจัดกิจกรรม    


     วัดมหาธาตุวชิรมงคล จึงเป็นสถานที่ทั้งจัดกิจกรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยการควบคุมดูแลของ

 

พระราชวชิรากร ดร.(พระอาจารย์ชัย)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค17

เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล  

พระราชวชิรากร ดร.

    สภาพแวดล้อมของวัดมีบริเวณกว้างใหญ่ประกอบด้วยเสนาสนะต่างๆมีความเงียบสงบเหมาะแก่การถือศีลปฏิบัติธรรม มีการจัดเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วน ระหว่างผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมและผู้เข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของวัดเพื่อให้เหมาะสมและดูแลได้ทั่วถึง

Advertisement

Advertisement

  ปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีปัญหาหนักมาจากโรคระบาด จึงทำให้จังหวัดในภาคใต้นักท่องเที่ยวลดลงมาก ทำให้รายได้หลักของภาคใต้ซึ่งมีการท่องเที่ยวเป็นหลักนั้นมีผลกระทบอย่างมาก จึงมีการจัดโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยวัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมความสวยงามของวัฒนธรรมไทยในแต่ละภาคซึ่งสะท้อนออกมาเป็นลวดลายต่างๆในการก่อสร้างที่มีความสวยงามดังนั้นควรหันมาทุ่มเทและผลักดันด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าประเทศไทยก็ยังมีสิ่งที่น่าค้นหาอีกมากมาย

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด