คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

วัดบางโทง พุทธคยาแดนใต้

Gee Hirudoid
Gee Hirudoid
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Gee Hirudoid
แจ้งตรวจสอบ
วัดบางโทง พุทธคยาแดนใต้

“วัดพระมหาธาตุวชิรมงคล” หรือที่ชาวบ้านในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงเรียกตามความคุ้นเคยว่า “วัดบางโทง” นั้น ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลบ้านนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2483 แต่เดิมนั้นบริเวณพื้นที่วัดบางโทงมีสภาพเป็นสวนเกษตรกรรมยางพารา และสวนปาล์มตามอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่

ในเวลาต่อมาชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ทำการถวายยกพื้นที่ดินให้กับวัดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ก่อนที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัดบางโทงที่มีชื่อเสียง มีความวิจิตการตา เชิดหน้าชูตาให้กับชาวกระบี่อย่างเช่นปัจจุบัน

วัดวัด

เมื่อเดินทางเข้ามาถึงภายในอาณาบริเวณของวัดบางโทง สิ่งแรกที่ท่านจะได้เห็นคือ เจดีย์สีทองเหลืองอร่ามงดงาม แปลกตาไปจากเจดีย์ในวัดวาอารามต่างๆ ในประเทศไทย เจดีย์นี้ตั้งอยู่ใจกลางบริเวณพื้นที่ของวัดทั้งหมด ซึ่งเรียกว่า “พระมหาธาตุเจดีย์” ซึ่งเจดีย์นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “พุทธคยา” ในเมืองคยา ของรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  สถานที่โดยรอบถูกตกแต่งด้วยพันธ์ุไม้สวยงามทั้งเล็กใหญ่ สร้างบรรยากาศที่สวยงาม ร่มรื่น ชวนมอง

Advertisement

Advertisement

วัดวัด

บริเวณรอบ ๆ องค์พระมหาธาตุเจดีย์ จะเรียงรายไปด้วย ประติมากรรมจัดแสดงประวัติความเป็นมาของนักบวชที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา รวมถึงเหล่าปัญจวัคคีย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจได้ศักการะบูชา และศึกษาประวัติศาสตร์  อาทิเช่น โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานมะ และอัสสชิ โดยพื้นที่บริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า “ระเบียงราย” โดยผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียด สามารถใช้เทคโนโลยีการสแกน QR Code สแกนบริเวณแท่นที่ตั้ง เมื่อสแกนแล้ว ระบบจะพาไปสู่หน้าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประติมากรรมนั้น ๆ เรียกว่าเป็นการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้อย่างลงตัว

Advertisement

Advertisement

วัดวัดวัด

ความพิเศษของวัดบางโทงอีกอย่างนอกจากความวิจิตตระการตา ของพระมหาธาตุเจดีย์ รวมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังภายในองค์พระมหาเจดีย์นั่นก็คือ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางวัดได้รับพระราชทานมาจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 (ซึ่ง ณ ขณะนั้น ท่านยังทรงพระอิศริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร)

สำหรับพุทธศาสนิกชน ผู้สนใจ หรือนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวชื่นชมความวิจิตรงดงามของ วัดพระมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทงนั้น สามารถเดินทางออกจากจังหวัดกระบี่มุ่งหน้าสู่อำเภออ่าวลึก (ทางไปจังหวัดพังงาและภูเก็ต) เมื่อถึงแยกบ้านนาเหนือ ให้เลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเจอป้ายบอกทางไปวัดบางโทงตลอดทาง 

Advertisement

Advertisement

ที่สำคัญคือ เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา ผู้ที่เดินทางเข้ามาภายในบริเวณวัด ควรแต่งการให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะคะ

 

ภาพประกอบบทความโดยผู้เขียน : Gee Hirudoid

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด