ไลฟ์แฮ็ก

"Video Conference" อย่างไรให้ปลอดภัย

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
"Video Conference" อย่างไรให้ปลอดภัย

การทำงานถูกเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม จากที่เคยตื่นแต่เช้าออกไปทำงาน และกลับถึงบ้านในตอนมืด ถูกเปลี่ยนมาเป็นการทำงานอยู่ที่บ้านหรือ “Work From Home” เพราะการระบาดหนักของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเรา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลอื่น ภาครัฐจึงมีมาตรการให้ทุกคนกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ให้ทำงานที่บ้านและเมื่อจำเป็นต้องประชุม การประชุมออนไลน์ผ่านจอภาพหรือ VidoConerence” จึงเป็นช่องทางที่หลาย ๆ หน่วยงานเลือกใช้ เพราะสะดวกทั้งเรื่องการสื่อสาร เวลา และปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส อีกอย่างคือเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินั่นเอง

Video Conference อย่างไรให้ปลอดภัยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพหรือ "VidoConerence"นี้แม้จะมีประโยชน์ แต่ก็แอบแฝงภัยรูปแบบใหม่ มาด้วยเช่นกันบ่อยครั้งที่มีข่าวการโดนแฮกข้อมูล และพบเหตุการณ์ที่มี “ผู้ไม่ปรารถนาดี” แอบแฝงเข้ามาก่อกวนต่าง ๆ ทั้งการนำภาพลามกอนาจารมาเผยแพร่ และการแอบนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้อาจจะเป็นการเปิดช่องทาง สำหรับโจรขโมยที่จะเข้าถึงบ้านคุณได้อย่างง่าย ๆดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้ ก่อนจะมีการการประชุมทางไกลผ่าจอภาพหรือ "VidoConerence" ทุกครั้ง ทางหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ควรคำนึงและปฏิบัติดังต่อไปนี้

Advertisement

Advertisement

Video Conference อย่างไรให้ปลอดภัย1. การตั้งระบบความปลอดภัย

·       ก่อนจะทำการประชุมทุกครั้งควรตั้งค่าไม่ให้คนอื่น นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงการประชุมในครั้งนี้  ตั้งค่าไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแชร์ไฟล์กันได้ ตั้งค่าไม่ให้คนที่ถูกให้ออกจากห้องกลับเข้ามาได้อีก

·       การตั้งรหัสเพื่อความปลอดภัย และควรสร้างรหัสผ่านใหม่ทุกครั้งที่เริ่มการประชุม

·       ควรทำการตรวจสอบรายชื่อของผู้เข้าประชุมว่าตรงกับรายชื่อที่ทางองค์กรกำหนดไว้หรือไม่ หมั่นเช็คคนที่อยู่ในห้องประชุม หากพบว่าบุคคลอื่นแทรกเข้ามาในระหว่างการประชุม ให้รีบรายงานให้ผู้จัดการประชุม ทราบทันที

·       หมั่นอัพเดทโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันก่อนทำการประชุมทุกครั้ง

·       กำหนดสถานที่ประชุมให้ชัดเจนเช่น ผู้เข้าประชุมควรอยู่ในห้องเป็นการส่วนตัว ห้ามประชุมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด

·       กำชับผู้เข้าร่วมประชุมให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของระบบไซเบอร์ และให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดของที่ประชุมอย่างเคร่งครัด

Advertisement

Advertisement

Video Conference อย่างไรให้ปลอดภัย2.ข้อควรระวัง

·       การประชุมควรเป็นแบบปิดห้ามเปิดสาธารณะโดยเด็ดขาด

·       ควรใส่หูฟังเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงออกไปนอกที่ประชุม

·       เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของภาพและเสียง ควรปิดกล้องและไมโครโฟน เปิดใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ควรเปิดไว้ตลอดเวลา

·       ห้ามแชร์ลิงก์การประชุม หรือเปิดเผยรหัสประจำห้องประชุมให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด

·       ห้ามบันทึกภาพหรือบันทึกการประชุมเพื่อไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด

Video Conference อย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นผู้เข้าประชุมทางไกลผ่านจอภาพหรือ "VidoConerence" ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สิน ขององค์กรและตัวท่านเอง นอกจากข้อปฏิบัติที่ควรทำตามอย่างเคร่งครัดแล้ว เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นควรตรวจสอบและเตรียมความพร้อม ของระบบอินเตอร์เน็ตของท่านให้อยู่ในสถานะที่พร้อมสำหรับการประชุมทุกครั้ง

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์