คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชื่นชมพระ นำ’ตะกร้า’มาใส่ของจากร้านสะดวกซื้อ ‘ตัวอย่างที่ดีของคนไทยทุกคน’

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ชื่นชมพระ นำ’ตะกร้า’มาใส่ของจากร้านสะดวกซื้อ ‘ตัวอย่างที่ดีของคนไทยทุกคน’

นครศรีธรรมราช:ชื่นชมพระตัวอย่างที่ดีแก่สังคม นำภาชนะส่วนตัวมาใส่ของภายในร้านสะดวกซื้อ สนับสนุนส่งเสริมนโยบายรัฐบาล ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การละละเลิกการใช้ถุงพลาสติก ขอให้ญาติโยมช่วยกันชื่นชมพระ นำ’ตะกร้า’มาใส่ของจากร้านสะดวกซื้อ ‘ตัวอย่างที่ดีของคนไทยทุกคน’นับว่าเป็นอีกตัวอย่างที่ดีที่ควรเอาแบบอย่าง เมื่อพระสงฆ์เดินเข้าไปซื้อของภายในร้านสะดวกซื้อ พร้อมกับนำตะกร้ามาใช้เป็นภาชนะเพื่อใส่สิ่งของที่ซื้อ หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกเมื่อไปจับจ่ายซื้อของตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้า,ร้านสะดวกซื้อ,หรือแม้แต่ตามท้องตลาดทั่วไป

“เพื่อลดปริมาณขยะในประเทศไทย อย่างจำพวกถุงพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนหันมาร่วมกันรักษ์โลก รู้จักใช้ทรัพย์กรอย่างรู้คุณค่า รณรงค์การมีส่วนร่วมกันในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน”ชื่นชมพระ นำ’ตะกร้า’มาใส่ของจากร้านสะดวกซื้อ ‘ตัวอย่างที่ดีของคนไทยทุกคน’พระณัฐวุฒิ สิริโสภโณ พระลูกวัดหาดใหญ่ใน กล่าวว่า อาตมาเดินทางมาเรียนหนังสือที่

Advertisement

Advertisement

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (มจร.) ในระดับปริญญาตรี สิ่งที่อาตมาทำอยู่นี้ เป็นสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำก่อนหน้าที่จะมีการรณรงค์กันเกิดขึ้น นอกจากการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกแล้วยังมุ่งเน้นเรื่องการปลูกป่าปลูกต้าไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวอาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี อย่างมาก และอยากจะให้ญาติโยมทุกคนร่วมกันปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัยจนในชีวิตประจำวันของแต่ละคน เพราะร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยก็จะสามารถช่วยโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นมาได้ พระณัฐวุฒิ กล่าวชื่นชมพระ นำ’ตะกร้า’มาใส่ของจากร้านสะดวกซื้อ ‘ตัวอย่างที่ดีของคนไทยทุกคน’

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด