คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ตามหาวัดดิงดง (ร้าง) ในเมืองนครฯ

นายธีรยุทธ บัวทอง
นายธีรยุทธ บัวทอง
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก นายธีรยุทธ บัวทอง
แจ้งตรวจสอบ
ตามหาวัดดิงดง (ร้าง) ในเมืองนครฯ

ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่หนาแน่นไปด้วยวัดวาอารามตลอดริมสองฝั่งถนนหลายสาย แต่เมื่อกาลเวลาแปรเปลี่ยน ปัจจัยหนุนแทรก ส่งผลให้วัดหลายแห่งถูกยุบเพื่อง่ายต่อการจัดการ และเกิดการร้างของพระสงฆ์ทำให้วัดหลายสิบแห่งจำเป็นต้องเข้าสู่ภาวะของการร้างบนพื้นที่แห่งความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่าน

โดยในวันนี้ผมจะขอนำผู้อ่านทุกท่านไปตามหาวัดดิงดง (ร้าง) ซึ่งในตอนแรกผมไม่ทราบหรอกว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ใด จนกระทั่งสอบถาม สืบเสาะ และแกะรอยไปริมถนนราชดำเนินใกล้ ๆ กับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ก็พบซอยหนึ่งชื่อว่า “ซอยดิงดง” อันเป็นซอยที่มีลักษณะแคบ แน่นไปด้วยตึกรามบ้านช่อง แต่เมื่อมองเข้าไปในซอยกลับเห็นหมุดหมายสำคัญ คือ ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ที่สามารถมองเห็นได้จากต้นซอย

วัดดิงดง 1วัดดิงดง 2จึงตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจรอบ ๆ ต้นโพธิ์ และบังเอิญได้พบกับป้าตุ้ย ซึ่งเป็นคนพื้นเพและเป็นหนึ่งในลูกหลานของผู้เข้ามาบุกเบิกพื้นที่แห่งนี้

Advertisement

Advertisement

โดยป้าตุ้ยเล่าให้ฟังว่า พื้นที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นป่ารกร้าง พ่อของท่านกับเพื่อนไม่กี่คน ได้เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ โดยการถางป่าและสร้างบ้านเรือนขึ้น โดยเล่าสืบต่อกันมาว่าพื้นที่ที่สร้างบ้านเรือนครั้งนี้ เคยเป็นวัดมาก่อน ชื่อว่า “วัดดิงดง” แต่ได้ร้างไปนานแล้ว จึงเหลือเพียงแต่คำบอกเล่า

ส่วนต้นโพธิ์ที่ปรากฏนั้นเพิ่งงอกขึ้นปิดทับบ่อน้ำโบราณที่ก่อด้วยอิฐสมัยก่อน

วัดดิงดง 3นอกจากนี้ยังได้พบก้อนอิฐและเศษอิฐกระจัดกระจายอยู่ รวมทั้งเศษภาชนะดินเผาหลายรูปแบบหลากลวดลาย

วัดดิงดง 4วัดดิงดง 5จากหลักฐานข้างต้นจึงพอที่จะช่วยยืนยันความเป็นวัดดิงดงในอดีตได้เป็นอย่างดี  และเป็นเรื่องปกติที่จะพบเห็นวัดร้างอยู่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ฉะนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านลองหันมองไปรอบ ๆ หมู่บ้าน และเดินสำรวจดู เผื่อจะได้ค้นพบวัดร้างดังเช่นผม ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นผู้คนพบคนแรก แต่มันทำให้รู้ถึงประวัติศาสตร์บ้านเกิดและตระหนักถึงเรื่องราวของหมู่บ้านตนเองมากยิ่งขึ้นผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อลูกหลานของเราในอนาคตเป็นอย่างมาก

Advertisement

Advertisement

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด