คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ทน.เมืองคอน เร่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับปชช. เดินหน้ารณรงค์ “ลด ละ เลิก รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง รู้จักเก็บ รู้จักปัญหา” ของคำว่าขยะ เริ่มหน้าบ้านตนเองเป็นที่แรก

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ทน.เมืองคอน เร่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับปชช. เดินหน้ารณรงค์ “ลด ละ เลิก รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง รู้จักเก็บ รู้จักปัญหา” ของคำว่าขยะ เริ่มหน้าบ้านตนเองเป็นที่แรก

นครศรีธรรมราช:เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เดินหน้าสร้างพื้นที่น่าอยู่ให้กับบ้านเมือง เร่งรณรงค์การลดปริมาณขยะ ลดปัญหาขยะสะสมตกค้าง ปัจจัยหลักของการเกิดปัญหาน้ำท่วม ลดภาวะโลกร้อน นำพี่น้องประชาชนทำความสะอาดพื้นที่หน้าบ้าน พื้นที่ค้าขาย ท่อระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574072507358-1-1024x683.jpeg ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning’ โดยมีนายไสว เขียวจันทร์ พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ค้าภายในตลาดสดคูขวางและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574072501817-1-1024x683.jpeg กิจกรรม ‘Big cleaning’ ที่ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความสะอาดของบ้านเมือง โดยเฉพาะพื้นที่หน้าบ้านของตัวเองหรือพื้นที่ที่ตนใช้ประโยชน์อยู่ เช่นพื้นที่ค้าขาย ตลาดสด หรือแม่แต่พื้นที่ใกล้ตัวอย่างเช่นโต๊ะทำงาน รถยนต์ส่วนตัว โดยให้มีการคำนึงถึงคุณและโทษของการใช้วัสดุที่เป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติก วัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ลดปริมาณเพิ่มขยะ คัดแยก และทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง ตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ลดปริมาณขยะสะสมของขยะในพื้นที่จังหวัด และลดปัญหาขยะอุดตันตามจุดต่างๆของท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่เกิดมรสุมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574072512741-1-1024x683.jpeg  กิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ตลาดสดคูขวาง และโดยรอบด้วยการเก็บขยะ รวมถึงสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ได้สะสมหมักหมมอุดตันตามท่อระบายน้ำจุดต่างๆโดยรอบ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ เป็นการสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับพื้นที่ค้าขาย สร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการเข้ามาจับจ่ายซื้อของ และก่อให้เกิดความคล่องตัวการไหลเวียนของน้ำภายในท่อระบายน้ำ ลดภาวะการเน่าเสีย ลดภาวะโลกร้อน และที่สำคัญลดพื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์มีพิษ โดยเฉพาะตัดวงจรของการขยายตัวของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดปัญหาไข้เลือดออกระบาดของคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574072531369-1-1024x683.jpeg นายไสว กล่าวว่า ทางเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาขยะสะสม และปัญหาขยะตกค้าง ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับตามมามีมากมายหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขอนามัย เรื่องสุขภาพร่างกายที่ดีของคนในแต่ละชุมชน ทางเทศบาลจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยหมุนเวียนไปแต่ละชุมชน โดยได้ร่วมมือกันกับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับอำเภอ ในระดับจังหวัด ระดมสรรพกำลัง เครื่องไม้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงกำลังบุคลากร จนท.จิตอาสา รวมถึงแพทย์พยาบาลจากกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ชุมชน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่หน้าบ้านของตนเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191118_173743-1-1024x579.jpg “อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จะเบาบางลง หรือหมดไปได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคน ในการช่วยกันรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ ทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง ทิ้งให้ลงถังตามที่ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชได้จัดเตรียมไว้ให้ และทำ เป็นประจําสม่ำเสมอ จนเกิดความเคยชิน เพื่อวิถีชีวิตที่ดีในต่อไปในอนาคต”รองนายกฯกล่าว https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191118_173844-1-1024x579.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด