คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

พ่อท่านคล้าย อมตมหาเถราจารย์ เทวดาแห่งเมืองคอน

155
วิโรจน์  คงจันทร์
วิโรจน์ คงจันทร์
|4 min read
อ่านบทความอื่นจาก วิโรจน์ คงจันทร์
แจ้งตรวจสอบ
พ่อท่านคล้าย อมตมหาเถราจารย์ เทวดาแห่งเมืองคอน

          แสงสีทอง  ส่องสาด  วัดธาตุน้อย

ค่อยเคลื่อนคล้อย   ลูบไล้  เจดีย์สถาน

ขอน้อมกราบ   พระครูพิศิษฐ์  อรรถการ 

ชนกล่าวขาน   เทวดา   แห่งเมืองคอน

         เป็นพระนัก   พัฒนา   ผู้ใหญ่ยิ่ง

ปฏิบัติจริง   ไตรสิกขะ   พุทธะสอน

วาจาสิทธิ์  ลือกระเดื่อง   ทั่วเมืองคอน

อนุสรณ์   ยังจำ  เป็นตำนาน

         แม้บัดนี้   เหลือเพียง  สรีระ

ด้วยจิตตะ  ล่วงลับ   ดับสังขาร

สงบนิ่ง   ในหีบแก้ว   มาแสนนาน

แต่บารมี   พ่อท่าน    ยังคุ้มครอง 

                                พ่อท่านคล้ายเทวดาแห่งเมืองคอน / ประพันธ์โดยผู้เขียน

วัด                                                     องค์เจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ต้นแบบของเจดีย์วัดธาตุน้อย

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ขึ้นชื่อและนักท่องเที่ยวรู้จักกันดี เช่น น้ำตกกรุงชิงที่อำเภอนบพิตำ, หมู่บ้านคีรีวงที่อำเภอลานสกา เป็นต้น นอกจากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแล้ว ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเป็นศาสนสถานสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพระอารามหลวง ยังมีวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งที่ได้สร้างจำลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยย่อส่วนองค์พระเจดีย์ตลอดถึงศาสนสถานต่าง ๆ มาประดิษฐานไว้ภายในวัดได้อย่างลงตัวดูสวยงามไม่แพ้วัดต้นแบบ วัดที่กล่าวมานี้ชื่อว่าวัดธาตุน้อย พระมหาเถระที่นำศรัทธาญาติโยมให้มาร่วมกันสร้างมีนามว่าพระครูพิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนฺทสุวณฺโณ) หรือพ่อท่านคล้าย (คนนครศรีธรรมราชจะเรียกพระเถระที่นับถืออย่างสูงว่า พ่อท่าน) พระผู้ได้รับสมัญญานามว่าเทวดาแห่งเมืองคอนนั่นเอง

Advertisement

Advertisement

วัด                                                          วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ผู้เขียนจะนำท่านผู้อ่านไปกราบนมัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่วัดธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบล หลักช้าง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การเดินทางโดยรถยนต์จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ขับมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4016 (ถนนกะโรม ช่วง นครศรีธรรมราช - บ้านตาล) ระยะทาง 9 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านตาลให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015 (ถนนสายลานสกา ช่วง เขาแก้ว - จันดี) ระยะทาง 47 กิโลเมตรขับขึ้นสะพานพ่อท่านคล้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดได้เลย หรือถ้าท่านมาทางถนนสายเอเซียจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกจันดีขับต่อมาอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ถ้าเดินทางโดยรถไฟก็จะมีขบวนรถเร็วลงสถานีคลองจันดีซึ่งอยู่หน้าวัดธาตุน้อยพอดี ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินนครศรีธรรมราชนั่งรถแท็กซี่มาในเมืองต่อรถสองแถวนคร-จันดีระยะทาง 56 กิโลเมตร

Advertisement

Advertisement

ป้าย                                                          ศรัทธาญาติโยมถ่ายรูปกับป้ายวัดธาตุน้อยที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม

พระครูพิศิษฐ์อรรถการ มีนามเดิมว่า คล้าย สีนิล เกิดวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2417 ที่บ้านโคกทือ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายอินทร์ นางเหนี่ยว สีนิล มีพี่สาว 1 คน ชื่อนางเพ็ง พ่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ 19 ปี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2438 ที่วัดจันดี (วัดทุ่งปอน) โดยมีพระอธิการจันเป็นเจ้าอาวาส เมื่ออายุครบ 20 ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ ศาลากลางน้ำวัดวังม่วง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับฉายาว่า จนฺทสุวณฺโณ โดยมีพระครูกราย คงฺคสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดหาดสูงเป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากอุปสมบทแล้วพ่อท่านคล้ายได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดวัดจันดีเหมือนเดิม ตลอดชีวิตของพ่อท่านในเพศบรรพชิต ท่านเป็นพระทรงอภิญญาอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติอย่างยิ่งยวด นอกจากนั้นยังเป็นพระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการบำเพ็ญกิจส่วนรวมโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยเดินทางไปพัฒนาในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง มีการสร้างวัด สร้างเจดีย์ สร้างกุฏิ สร้างถนน สร้างสะพานเป็นจำนวนมาก เล่ากันว่า ญาติโยมจะแบกพ่อท่านนั่งบนบ่าเวลาสร้างถนนเพราะเท้าด้านซ้ายของพ่อท่านขาดเสมอตาตุ่มมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากโดนต้นไม้ทับจนแผลเป็นหนองต้องตัดทิ้ง (สมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญ) โดยพ่อท่านใช้มีดปาดตาลตัดด้วยตนเอง เท้าด้านนั้นเลยต้องใส่กระบอกไม้ไผ่ตลอดมา ด้วยเมตตาบารมีของท่านเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของคนนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงอย่างสูงยิ่ง คนนครศรีธรรมราชตั้งสมัญญานามท่านว่าเทวดาแห่งเมืองคอน เพราะพ่อท่านคล้ายมีวาจาสิทธิ์พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น พ่อท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุขทุกครั้ง มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งพ่อท่านรับนิมนต์ไปจังหวัดชุมพรโดยมาขึ้นรถไฟที่สถานีคลองจันดี สมัยนั้นยังเป็นรถไฟหัวรถจักรไอน้ำ วันนั้นพ่อท่านลืมสังฆาฎิไว้ที่บ้านโยมในตลาดจันดี ตอนนั้นรถไฟเปิดหวูดใกล้จะเคลื่อนออกจากสถานี พ่อท่านบอกให้เด็กวัดที่ไปด้วยว่า "ไปเอาสังฆาฏิมาให้หน่อย" เด็กวัดบอกว่า "รถไฟจะออกแล้ว" พ่อท่านบอกว่า "ไปเถอะรถไฟมันรอ" สิ้นคำที่พ่อท่านบอกปรากฏรถไฟที่กำลังจะเคลื่อนออกจากสถานีก็หยุดนิ่งสนิทจนกระทั่งลูกศิษย์วิ่งมาถึงรถไฟจึงเคลื่อนต่อไปได้ หรือครั้งหนึ่งมีโจรมาขโมยตู้บริจาคเงินในวัดมีลูกศิษย์มาบอกให้พ่อท่านทราบ พ่อท่านบอกว่า "ไม่เป็นไรมันหาทางออกจากวัดไม่ได้หรอก" และเป็นความจริงที่ว่าโจรคนนั้นเดินวนเวียนอยู่ในวัดจนหมดแรงเป็นลมนอนอยู่กับพื้น เมื่อฟื้นขึ้นมาก็เล่าว่าเห็นบริเวณวัดโดยรอบเป็นแม่น้ำไหลเชี่ยวหาทางออกไม่ได้เลย นี้คือวาจาสิทธิ์ของพ่อท่าน 2 เหตุการณ์ที่นำมาเล่าเป็นตัวอย่าง

พ่อท่าน                                                      รูปปั้นพ่อท่านคล้ายขนาดใหญ่ มีบาตรน้ำมนต์ 2 ใบวางอยู่ด้านหน้า

ตามประวัติวัดธาตุน้อยหรือคนทั่วไปเรียกว่าวัดพระครูพิศิษฐ์อรรถการนั้น ได้สร้างขึ้นในพื้นที่เดิมบางส่วนของวัดจันดีหรือวัดทุ่งปอนที่แยกออกไปเนื่องจากมีการสร้างถนนผ่านกลางวัด ทำให้พื้นที่ของวัดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนและต่อมาได้มี "นายกลับ งามพร้อม" ได้ถวายที่ดินเพิ่มเติมเป็นจำนวน 46 ไร่ พ่อท่านคล้ายได้ลงฤกษ์สร้างพระเจดีย์เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2505 โดยสร้างย่อส่วนรูปแบบขององค์พระเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารทั้งหมด  องค์พระเจดีย์มีความสูง 35 วา ฐานโดยรอบมีความยาวด้านละ 75 เมตร ยอดพระเจดีย์มีปล้องไฉน 43 ปล้อง (เจดีย์ต้นแบบที่วัดพระมหาธาตุฯมี 52 ปล้อง) ยอดพระเจดีย์เป็นทองคำหนัก 450 บาทและพ่อท่านได้นำเอาพระธาตุที่ "นายประคอง ช่วยพันธ์" ชาวบ้านที่จังหวัดพะเยานำมาถวายบรรจุสวมไว้ที่ยอดพระเจดีย์ วัดสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้พระครูพิศิษฐ์อรรถการ (พ่อท่านคล้าย) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก พ่อท่านคล้ายได้ละสังขารด้วยอาการสงบเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2513 เวลา 23.05 นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร สิริอายุ 96 ปี 76 พรรษา วัดถุมงคลของพ่อท่านเช่นเหรียญรุ่นต่าง ๆ เด่นทางด้านเมตตามหานิยม โดยเฉพาะถ้าใครได้รับจากมือของพ่อท่านเอง เช่น ลูกอม ชานหมาก จะหวงแหนมาก

เจดีย์                                                                            รูปเจดีย์วัดธาตุน้อยถ่ายมุมตรง

พระ                                                                   พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ในวัดธาตุน้อย

เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงวัดธาตุน้อย ด้านหน้าของวัดจะเป็นถนน ซุ้มประตูวัดถูกออกแบบอย่างสวยงามมีองค์พระเจดีย์ประดับอยู่บนยอดซุ้ม เมื่อเดินผ่านซุ้มประตูเข้าไปก็จะเห็นวิหารพระด้าน (วิหารที่มีพระพุทธรูปนั่งเป็นแถว) รายล้อมรอบทั้ง 4 ด้านที่ติดกับกำแพงวัด บริเวณลานวัดปูด้วยอิฐอย่างสวยงาม ในเขตพุทธาวาสมีองค์พระเจดีย์สีขาวนวลตั้งตระหง่านอยูบนอาคารที่สร้างเลียนแบบวิหารทับเกษตรที่วัดพระมหาธาตุฯ มีเจดีย์รายล้อมรอบวิหารและมีทางบันไดขึ้นไปบนลานพระเจดีย์ได้รอบทิศ ด้านหน้าวิหารมีรูปปั้นพ่อท่านคล้ายขนาดใหญ่นั่งบนเก้าอี้ในมือถือที่ประน้ำพระพุทธมนต์โดยมีบาตรน้ำมนต์ขนาดใหญ่วางอยู่ตรงหน้า 2 ใบ ด้านข้างทั้งซ้ายและของวิหารที่ประดิษฐ์องค์พระเจดีย์มีอาคารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่และพระอุโบสถขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน ใต้วิหารพระเจดีย์มีสรีระของพ่อท่านคล้ายบรรจุอยู่ในหีบศพที่ทำด้วยแก้วไว้ให้ญาติโยมได้มากราบไหว้บูชา นอกจากนั้นในบริเวณวัดยังมีสถานที่แหล่งเรียนรู้อีกหลายอย่างคือ รอยพระพุทธบาท วิหารพระกัจจายนะ พิพิธภัณฑ์ และพระกวนอิมโพธิสัตว์ เป็นต้น

พระครูพิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนฺทสุวณฺโณ) หรือพ่อท่านคล้าย ท่านเป็นพระมหาเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธบริษัทอย่างสูงยิ่ง วัดธาตุน้อยเป็นวัดสุดท้ายที่ท่านสร้างและพำนักมีพื้นที่กว้างขวางตลอดจนถาวรสถานต่าง ๆ ขนาดมหญ่ที่ก่อสร้างด้วยบารมีของพ่อท่าน ปัจจุบันสรีระของพ่อท่านคล้ายได้บรรจุไว้ในหีบศพที่สร้างด้วยแก้วในองค์พระเจดีย์แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของพ่อท่าน ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้วัดธาตุน้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้คณะพุทธบริษัทที่เคารพศรัทธาพ่อท่าน ต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการบูชาอย่างเนืองแน่นเป็นประจำทุกวันมิได้ขาด ขอบารมีของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์จงคุ้มครองท่านผู้อ่านทุกท่านให้ประสบความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

                                                                      ภาพประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด