คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

!ไม่ให้ปชช.เดือดร้อนบาดเจ็บล้มตายจากภัยธรรมชาติ-รองผบ.มทบ.41เร่งตรวจเตรียมพร้อมศูนย์/ยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือ ปชช.หากเกิดภัยพิบัติ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
!ไม่ให้ปชช.เดือดร้อนบาดเจ็บล้มตายจากภัยธรรมชาติ-รองผบ.มทบ.41เร่งตรวจเตรียมพร้อมศูนย์/ยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือ ปชช.หากเกิดภัยพิบัติ

นครศรีธรรมราช: รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ทัพภาค 4 ตรวจเยี่ยมกำลังพลเตรียมความพร้อมศูนย์”บรรเทาสาธรณภัย มทบ.41″เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน โดยคำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลัก https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574227896000-1-1024x683.jpg ที่หน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนคศรีธรรมราช พันเอกศุภชัย ปรีชามาตร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41 ได้เป็นประธานการตรวจความพร้อม”ศูนย์บรรเทาสาธรณภัย มทบ.41″ และกำลังพล จนท.เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีนายทหารในระดับผู้บังคับฝ่ายรวมถึงกำลังพลจำนวนมากนำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574227893893-1-1024x683.jpg พ.อ.ศุภชัย กล่าวทักทายพูดคุยพร้อมมอบหมายนโยบายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแก่กำลังพลที่เข้าร่วม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติ รวมถึงความสงบสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ภารกิจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่หลักของการทหาร ตามนโยบายที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องตกอยู่ในสถานการณ์คับขันที่ไม่สามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้ เช่นเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จนเกิดผลกระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยให้คำนึงถึงชีวิตเป็นที่ตั้ง ก่อนเดินตรวจเช็คความพร้อมการใช้งานของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะนำไปใช้ช่วยเหลือพี่น้อง ปชช. อาทิ เฮลิคอปเตอร์ รถบรรทุกเคลื่อนย้าย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต รถโมบาย,เคลื่อนที่เร็ว อุปกรณ์สื่อสาร เรือท้องแบบ อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต,ยังชีพ,เดินป่า เครื่องมือช้างหนัก/เบา เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574227891813-1-1024x683.jpg ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาทุกภูมิภาคในประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติมาโดยตลอด และมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกครั้ง ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ การนำทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช้อย่างสิ้นเปลือง การตัดไม้ทำลายป่า เพื่อเข้าบุกรุกพื้นที่ รวมถึงความเจริญทางเทคโนโลยีของมนุษย์ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.41 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสรรพกำลัง และยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการที่จะสามารถลดผลกระทบของสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่และพี่น้องประชาชนได้ สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.41 มีด้วยกัน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ และอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พ.อ.ศุภชัย กล่าว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574227886822-1-1024x683.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด