คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พ่อเมืองนราฯ ตรวจความพร้อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 21 ม.ค.63 นี้ คืบหน้าไปแล้วกว่า 80 % ด้านอธิการบดีฯ เผยเตรียมพร้อมแล้วทุกด้าน ย้ำขอให้มั่นใจในศักยภาพของมหาวิทยาลัย

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
พ่อเมืองนราฯ ตรวจความพร้อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 21 ม.ค.63 นี้ คืบหน้าไปแล้วกว่า 80 % ด้านอธิการบดีฯ เผยเตรียมพร้อมแล้วทุกด้าน ย้ำขอให้มั่นใจในศักยภาพของมหาวิทยาลัย

วันนี้ 18 ม.ค.63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 นี้
พ่อเมืองนราฯ ตรวจความพร้อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 21 ม.ค.63 นี้ คืบหน้าไปแล้วกว่า 80 % ด้านอธิการบดีฯ เผยเตรียมพร้อมแล้วทุกด้าน ย้ำขอให้มั่นใจในศักยภาพของมหาวิทยาลัย พ่อเมืองนราฯ ตรวจความพร้อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 21 ม.ค.63 นี้ คืบหน้าไปแล้วกว่า 80 % ด้านอธิการบดีฯ เผยเตรียมพร้อมแล้วทุกด้าน ย้ำขอให้มั่นใจในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วน รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้ร่วมกันจัดสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คืบหน้าไปแล้วกว่า 80 %
พ่อเมืองนราฯ ตรวจความพร้อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 21 ม.ค.63 นี้ คืบหน้าไปแล้วกว่า 80 % ด้านอธิการบดีฯ เผยเตรียมพร้อมแล้วทุกด้าน ย้ำขอให้มั่นใจในศักยภาพของมหาวิทยาลัย พ่อเมืองนราฯ ตรวจความพร้อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 21 ม.ค.63 นี้ คืบหน้าไปแล้วกว่า 80 % ด้านอธิการบดีฯ เผยเตรียมพร้อมแล้วทุกด้าน ย้ำขอให้มั่นใจในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ขณะที่ รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่าในฐานะที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากจังหวัด ให้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่ บุคลากร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และขอให้มั่นใจในศักยภาพของทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำหน้าที่ในฐานะของเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับคณะครม.สัญจรในครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

พ่อเมืองนราฯ ตรวจความพร้อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 21 ม.ค.63 นี้ คืบหน้าไปแล้วกว่า 80 % ด้านอธิการบดีฯ เผยเตรียมพร้อมแล้วทุกด้าน ย้ำขอให้มั่นใจในศักยภาพของมหาวิทยาลัย

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด