คัดลอกลิงค์

กีฬา

กีฬาประเพณีแข่งเรือยอกอง 4 ฝีพาย

Boola
Boola
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Boola
แจ้งตรวจสอบ
กีฬาประเพณีแข่งเรือยอกอง 4 ฝีพาย

รูปเปิดพิธีการแข่งขันเรือยอกอง 4 ฝีพาย นี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เนื่องจากมีบ้านของประชาชนส่วนหนึ่งติดกับทะเลทำให้ประชาชนในหมู่บ้านนี้ส่วนมากจะประกอบอาชีพด้านการประมง เป็นการทำประมงชายฝั่งโดยใช้เรือขนาดเล็กเรียกว่า "เรือยอกอง" จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอมีการจัดการแข่งขันเรือยอกอง 4 ฝีพายทุกปี

การแข่งขันเรือการแข่งขันเรือยอกอง จะมีคนพายเรือทีมละ 4 คน โดยการจัดแข่งขันครั้งนี้ได้เชิญทีมนักแข่งเรือทั้งภายในตำบลและนอกเขตพื้นที่ตำบลปะเสยะวอเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจได้มารู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลปะเสยะวอ เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับ

บรรยากาศการซ้อมเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการจัดแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือยอกอง ทำให้ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีความสนใจจำนวนมาก ทำให้ทีมที่จะส่งการแข่งขันครั้งนี้มีการเริ่มฝึกซ้อมกัน ภาพประกอบข้างบน ไม่ใช่บรรยากาศการแข่งขันน่ะครับ เป็นช่วงเวลาการซ้อม การซ้อมแข่งขันเรือยอกอง จะซ้อมทั้งเช้าและช่วงเย็น โดยเฉพาะช่วงเย็นจะมีประชาชนมาดูและมาให้กำลังใจ การซ้อมแข่งเรือจำนวนมาก ไม่น้อยกว่าบรรยากาศวันแข่งเลยครับ 

Advertisement

Advertisement

เรือยอกองเรือยอกองที่มาแข่งขัน ส่วนมากจะใช้ช่างต่อเรือจากคนในตำบลปะเสยะวอ เพราะช่างปะเสยะวอมีชื่อเสียงการต่อเรือประมงประเภทเรือกอและและเรือหางตัดอยู่แล้ว การต่อเรือก็จะมีสูตรของช่างไม่เหมือนกันเพื่อให้ตัวเรือมีความเร็ว ความเบาและล้มยาก การต่อเรือยอกองเพื่อการแข่งขันนี้ยากมาก ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือและชำนาญ เมื่อเรือต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำการวาดลวดลายบนเรือเพื่อความสวยงามทุกลำด้วยครับ

ประชาชนให้ความสนใจมากทุกครั้งที่มีการจัดแข่งขันเรือยอแล้วประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ไกล้เคียงมีความสนใจในกีฬาประเพณีนี้มาก จากที่ผู้เขียนได้กล่าวข้างต้นว่าในอดีตเป็นเรือที่ใช้ในการประกอบอาชีพประมง คือเป็นการหาปลาชายฝั่งทะเลและช่างต่อเรือก็เป็นคนในพื้นที่เช่นกัน ในเมื่อมีการจัดแข่งขันแล้วทำให้ประชาชนสนใจจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

เรือยอกอง เรือยอกอง ที่ใช้ในการแข่งขันจะมีการดัดแปลงจากเรือยอกองที่ใช้ในการหาปลา เรือที่ใช้ในการแข่งขันจะทำให้มีขนาดที่เล็กลงเพื่อที่จะทำความเร็วในการแข่งขันเพื่อชัยชนะ ในเมื่อมีการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะในรายการนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดแข่งครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของประชาชนที่ได้มาแข่งขันและผู้ที่ได้มาชมเชียร์กันครับ

สิ่งสำคัญในการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีแข่งเรือยอกองครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและสืบทอดต่อไปครับ

Advertisement

Advertisement

 


รูปปกและภาพถ่ายทั้งหมดโดยผู้เขียน

สถานที่แข่งขันคลองปะเส บางเก่าหมู่ที่ 2 บ้านบน ตำบลปะเสยะวอ                  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด