คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

งดงานสรงน้ำหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2563

133
อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
งดงานสรงน้ำหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2563

ประกาศวัดช้างให้ ด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 จึงงดกิจกรรมงานสรงน้ำหลวงปู่ทวดในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 

วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวไทยมาเลเซีย ชาวจีนสิงคโปร์ และชาวจีน ในช่วงเทศกาลสำคัญหรือเทศกาลประจำปีช่วงสงกรานต์ของทุกปี จะมีผู้เดินทางไปกราบไหว้สักการะจำนวนมาก เพราะต่างนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ตามตำนานที่เล่าขานกันมา 

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนเครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน 


วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี นอกจากมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดแล้ว ยังเป็นสำนักเรียนพระบาลี ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีนั้น ทางวัดช้างให้ โดยความร่วมมือของพระภิกษุสามเณร กรรมการวัดและชาวบ้านใกล้เคียง ก็จะร่วมกันทำงานบุญสรงน้ำสงกรานต์ต่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เพื่อเป็นการทำบุญปีใหม่ไทย ตามขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา แต่ในปี 2563 นี้ ได้ประกาศงดกิจกรรมดังกล่าว เพราะห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาด COVID 19  

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียนเครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

กิจกรรมสรงน้ำหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการสรงน้ำหลวงปู่ทวด ที่เป็นรูปหล่อซึ่งนำออกมาจากพระวิหาร รวมทั้งรูปหล่อหลวงปู่ทิม และรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ของวัดช้างให้ อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน โดยในกิจกรรมสรงน้ำนั้น จะปฏิบัติกันโดยนำน้ำหอม ใส่ในขันเงิน แล้วใส่ดอกไม้หอม อาทิ ดอกมะลิ แล้วร่วมเข้าแถวสรงน้ำรูปหล่อในปะรำพิธี ที่จัดสร้างขึ้นเฉพาะ หลังจากนั้นก็กราบไหว้ขอพรด้วยดอกไม้ธูปเทียน และปิดทองยังองค์รูปหล่อของหลวงปู่ทวด โดยความเชื่อของชาวบ้านผู้ศรัทธาก็จะนำน้ำมนต์ที่อยู่ในพระวิหาร ใส่ขวดน้ำเล็ก ๆ กลับบ้านไป เพื่อนำไปใช้ในพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียนเครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียนเครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ในปี 2563 นี้ เนื่องจากมีสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาด COVID 19 ทางวัดช้างให้ จึงปิดป้ายประกาศและแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ ว่า ของดจัดกิจกรรมสรงน้ำหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น แต่ทางวัดก็ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปกราบไหว้สักการะหลวงปู่ทวดได้ปกติ เพียงแต่จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยตามที่กำหนดของราชการ  

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียนเครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียนเครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

แม้ไม่มีกิจกรรมประจำปี แต่พุทธศาสนิกชนก็สามารถเดินทางไปสักการะและถ่ายภาพบรรยากาศกับพระเจดีย์หลวงปู่ทวด พระวิหาร รวมทั้งบริเวณภายนอกวัดช้างให้ ที่สถานีรถไฟวัดช้างให้ ซึ่งมีความสวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบจังหวัดชายแดนใต้ จึงขอนำข่าวสารนี้มาเผยแพร่ให้รับทราบทั่วกัน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด