คัดลอกลิงค์

ความรู้

"ป่าชายเลนยะหริ่ง"มหัศจรรย์ชุมชนรูเมาะห์กีตอ (ชุมชนบ้านเรา) ตอนที่ ๒

Kru_tai
Kru_tai
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Kru_tai
แจ้งตรวจสอบ
"ป่าชายเลนยะหริ่ง"มหัศจรรย์ชุมชนรูเมาะห์กีตอ (ชุมชนบ้านเรา) ตอนที่ ๒

ภาพโดย : ผู้เขียน                       มหัศจรรย์ชุมชนรูเมาะห์กีตอ (ชุมชนบ้านเรา) ตอนที่ ๒  วันนี้ ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนค่ะ  นั่นก็คือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละกาโปร์  อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ห่างจากบ้านของดิฉันประมาณ ๒๐๐ เมตรค่ะ  

ภาพโดย : ผู้เขียน                          ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง  แห่งนี้ เป็นสถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับคนที่สนใจศึกษาธรรมชาติ  ความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆ อาทิเช่น ลิง นก กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น เพราะสถานที่แห่งนี้ มีพื้นที่่โดยรอบประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร จะมีต้นไม้นานาพันธ์ุปกคลุมตลอดเส้นทาง ทั้งไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ไม้เถา และไม้พื้นล่าง ซึ่งแต่ละชนิดนั้น สามารถขึ้นได้ในบริเวณที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปค่ะ  ตามเส้นทางในป่าชายเลนยะหริ่งแห่งนี้ จะมีระเบียงพัก  มีซุ้ม  ภาพและป้ายประกอบคำอธิบายพืชแต่ละชนิด ทำให้สะดวกและง่ายต่อการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปศึกษา  นอกจากนี้ ทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง ยังเปิดโอกาสให้บุคลลภายนอกเข้ามาชม ศึกษา และร่วมกิจกรรมปลูกป่าได้อีกด้วย ภาพบรรยากาศภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

Advertisement

Advertisement

                           นอกเหนือจากการศึกษาธรรมชาติแล้ว ยังมีการล่องเรือชมป่าชายเลน ผ่านลำคลองน้อยใหญ่ ๓ สาย ตลอดสองฝั่งคลอง สามารถชมความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน อีกทั้งความเป็นอยู่ของชุมชนชาวยามู อีกด้วย นับว่า เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ที่ควรศึกษาอย่างยิ่งค่ะ  หากใครมีโอกาสเข้าไปสัมผัสบรรยากาศข้างในแล้ว บอกได้เลยว่า สดชื่นและเย็นสบายมากเลยทีเดียวค่ะภาพโดย : ผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด