ความรู้

สร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยต้นจาก

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
สร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยต้นจาก

ต้นจากถ้าพูดถึงต้นจากเชื่อได้เลยครับว่าคนส่วนมากน่าจะรู้จักกันครับ เป็นต้นที่อยู่ตามป่าชายเลนผู้เขียนเองก็เป็นคนในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลชายฝั่งและมีแม่น้ำสายบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักของอำเภอสายบุรีในบริเวรริมแม่น้ำหรือริมคลองเล็ก ๆ ส่วนมากเลยก็จะมีต้นจากครับ ถ้าในสมัยตอนที่ผู้เขียนอยู่ในวัยเด็กนั้นต้นจากจะไม่เห็นค่าอะไรเลยและยังคิดว่าต้นจากพวกนี้ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยังคิดว่ายังไม่มีเจ้าของด้วยครับ แต่เมื่อได้ไปถามคนสูงอายุในหมู่บ้านพวกเขาก็จะเล่าว่าต้นจากพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้นจากที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ได้เกิดจากการปลูกของคนรุ่นปู่ย่าตามแนวที่ดินของตัวเอง ต้นจากที่ได้เกิดจากการปลูกเมื่อนานมาแล้วนั้นก็ได้เกิดจากการแตกกอใหม่เรื่อย ๆ จนได้มาเห็นจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ ในปัจจุบันนี้ต้นจากที่อยู่ริมแม่น้ำของอำเภอสายบุรีก็ยังมีเจ้าของที่ลูกหลานในสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ

Advertisement

Advertisement

ต้นจากต้นจากถ้าดูในมุมมองของผู้เขียนแล้วผู้เขียนมองแค่ว่าประโยชน์ของต้นจากก็แค่เป็นต้นเพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำตัวเล็กและการป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งเองครับ ไม่เห็นจะมีประโยชน์อย่างอื่นเลยทำให้แม่น้ำดูสกปรกด้วยครับ แต่เมื่อได้ลองศึกษาประโยชน์ของต้นจากแล้วจะพบได้ว่าประโยชน์ของต้นจากนั้นมีหลายอย่างมากเลยครับ ส่วนใบอ่อนของต้นจากสามารถเอามาใช้ห่อขนมได้ส่วนใบสามารถเอามาทำหลังคาได้ด้วยครับ แต่ในวันนี้ผู้เขียนจะมานำเสนอประโยชน์ของต้นจากที่ได้สร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับคนในอำเภอสายบุรีครับ

ต้นจากการสร้างรายได้จากต้นจากอีกทางหนึ่งของคนอำเภอสายบุรีที่ได้ทำมานานแล้วนั้นคือการทำเป็นใบจากม้วนยาเส้นนั้นเองครับ เป็นการสร้างรายได้ที่ดีมากเลยครับในตอนนี้ราคาของใบจากอ่อนที่ยังไม่คลี่ออกราคาสูงถึงขนาดมีการขโมยใบจากอ่อนซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับสาเหตุที่มีการขโมยเกิดขึ้นก็เกิดจากความต้องการของใบจากม้วนยาเส้นเพิ่มขึ้นมากทำให้มีการตั้งรับซื้อใบจากอ่อนขึ้นนั้นเองครับ

Advertisement

Advertisement

ต้นจากต้นจากวิธีทำใบจากม้วนยาเส้นนั้นผู้เขียนได้สอบถามจากคนที่ทำใบจากม้วนยาเส้นในตำบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีนั้นอันดับแรกก็จะไปตัดยอดจากที่ยังไม่คลี่จากต้นจากแล้วตัดใบออกอ่อนออกจากกันและเลือกใบอ่อนที่มีคุณภาพออกมาแล้วนำไปตากแดดให้แห้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ พร้มที่จะออกจำหน่ายได้แล้วราคาของต้นจากใบอ่อนต้นหนึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่ราคา 4 บาทต่อ 1 ต้นจะใช้ได้ประมาณ 100 ใบแล้วก็จะจะทำการแยกออกเป็นมัดโดย 1 มัดจะขายได้ราคาประมาณ 10-15 บาทราคาดีมากเลยครับ รายได้จากการทำใบจากม้วนยาเส้นนี้สามารถทำเป็นอาชีพหลักได้เลยครับ


รูปปกและภาพถ่ายประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียน

พิกัดสถานที่ถ่าย ม.3 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์