คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เทศบาลเมืองปัตตานี : จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net

อนุสรณ์ นินวน
อนุสรณ์ นินวน
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก อนุสรณ์ นินวน
แจ้งตรวจสอบ
เทศบาลเมืองปัตตานี : จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net

ทีมงาน True ID in trend  

รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลา ๕ เทศบาลเมืองปัตตานี  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองปัตตานี  มี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ตัวแทนครูที่สอนชั้นป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  ครูผู้สอน ม.3 , ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ

ฟฟ

 • นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ประธานกล่าวเปิดงานและพบปะครูผู้เข้ารับการอบรม
 • ภาพโดย : ภาพโดย : ทีมกลุ่มไลน์ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองปัตตานี

กก


ฟ


ฟ


ฟ


ฟ

 • นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายชาติชาย ศิริบุญหลง รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา กับคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม ทั้ง 5 โรงเรียนในสังกัด

Advertisement

Advertisement

 • ภาพโดย : ทีมกลุ่มไลน์ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองปัตตานี
 • ฟ

  • บางส่วนของครูผู้เข้ารับการอบรม
  • ภาพโดย : ผู้เขียน

   

  ทั้งนี้ เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบติวกวดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์การเรียนระดับชาติ (O-net) ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 5 โรงเรียน  โดยให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์แนวการจัดทำข้อสอบ จากTese-Blueprint O-net

  ฟฟ

  • บางส่วนครูผู้เข้ารับการอบรม
  • ภาพโดย : ผู้เขียน

  พร้อมนี้ นายชาติชาย ศิริบุญหลง รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี  ได้พบปะครูที่เข้ารับอบรมในครั้งนี้ และให้แนวทางในการจัดการศึกษาและการดูแลนักเรียนและมอบขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งส่งผลให้ครูที่เข้ารับการอบรมมีขวัญและกำลังใจ จะได้นำผลจากการอบรมมามุ่งมั่นติวเข้มให้กับผู้เรียนในโรงเรียนแต่ละโรงของตนเอง  เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป คาดหวังต่อการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อไป

  Advertisement

  Advertisement

   

  Anusorn Ninuan : ทีมงานTrue ID in trend  : เรื่อง-รายงานจากจังหวัดปัตตานี

   

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด