คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563

พังงา -ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563

ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 โดยมี ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563 ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งการดูแลปกป้องบ้านเมือง การค้า อีกทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.1826 ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของมรดกอันล้ำค่าที่คนไทยทุกคนต่างภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ และความสละสลวย ทำให้ชาติไทย ได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ สืบทอดกันมากว่าเจ็ดร้อยปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในหลาย ๆ ด้าน ปวงชนชาวไทยทุกคนจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์เป็น “มหาราช” พระองค์แรกของชาติไทย  และวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงค้นพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญยิ่งต่อประเทศไทยชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563 ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563 ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563

Advertisement

Advertisement

ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563
DCIM100MEDIADJI_0923.JPG
ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563
DCIM100MEDIADJI_0949.JPG

ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563 ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563 ชาวพังงาร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2563

 

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด