คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง

พังงา-เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองจากชาวบ้านโดยตรง

เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง
DCIM101MEDIADJI_0002.JPG

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ ประธานหอการจังหวัดพังงา นายเอนก  จีวะรัตน์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และนางกันตวรรณ ตันเถียร สส.จังหวัดพังงา ร่วมเปิดตลาดสีเขียวในม่านหมอก อ.กะปง จ.พังงา เพื่อนำผลผลิตจากชุมชนกระจายสู่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวโดยตรง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน กระจายรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยพิธีเปิดต้องเลื่อนเวลา 1ชั่วโมง เนื่องจากต้องรอสายหมอกที่หนาแน่นให้ยกตัวขึ้นสูงก่อน นับเป็นตลาดท่ามกลางสายหมอกแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง

นายสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ สำหรับตลาดชุมชนแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดพังงา ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน โดยเข้ามาร่วมกับชาวบ้านในชุมชนจัดตั้งโรงเรียนเกษตรปลอดภัยขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ก่อนจะเปิดตลาดนำผลผลิตออกจัดจำหน่ายจากมือผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยได้นำเอาจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของอำเภอกะปงคือเมืองในม่านหมอกยามเช้า มาผนวกกับตลาดจึงเป็นตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจะเปิดจำหน่ายในช่วงเช้าของทุกวันเสาร์ เวลาตั้งแต่ 06.00-12.00 น. ภายใต้ชื่อ “ตลาดสีเขียวในม่านหมอกกะปง” เพื่อต่อยอดให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่องเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงไปยังจุดท่องเที่ยวอื่นๆเปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง

Advertisement

Advertisement

เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง

นายโชตินรินทร์ เกิดสม กล่าวว่า ตลาดสีเขียวในม่านหมอก เป็นตลาดแห่งเดียวในภาคใต้ ที่ต้องเปิดโดยธรรมชาติ นั่นหมายถึง เมื่อนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมบรรยากาศสายหมอกที่หนาจัด กระทั่งจางลง เราจะสามารถมองเห็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษสีเขียว ก่อนตลาดจะเปิดและเริ่มจับจ่ายใช้สอยกัน โดยสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษที่เกษตรกรปลูกเองกับมือและได้รับรองความปลอดภัยจากหลายหน่วยงาน จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อเลือกหา และ ท่องเที่ยวพักผ่อนชมบรรยากาศของตลาดที่ไม่เหมือนใครในช่วงวันหยุด แถมยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติอีกหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกภูตาจอ บ่อน้ำร้อนคลองปลายพู่ บ่อน้ำร้อนรมณีย์ น้ำตกที่สวยงามอีกหลายน้ำตก ที่รอทุกท่านให้เข้ามาสัมผัสและเยี่ยมชมอีกด้วยเปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปงเปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปงเปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง เปิดแล้ว…ตลาดสีเขียวในม่านหมอกแห่งเดียวในภาคใต้ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษและของกินพื้นเมืองอำเภอกะปง

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด