คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ติดตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ติดตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ติดตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ติดตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ติดตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ( 1 ก.พ. 63 ) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ติดตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างยั่งยืน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดป่าไผ่สร้างสุข ที่ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐ ที่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ นำสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ชุมชน วางขายแก่นักท่องเที่ยว ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ขณะเดียวกันตลาดแห่งนี้ เป็นตลาดที่ปลอดจากถุงพลาสติก โดยภาชนะที่ใส่อาหาร และสินค้า เป็นภาชนะประเภทย่อยสลายง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นตลาดต้นแบบให้กับหลาย ๆ แห่ง

Advertisement

Advertisement

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ติดตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ติดตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

หลังจากนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนหัตกรรมกระจูดวรรณี ที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พร้อมกับได้พบปะกับพูดคุย กับสมาชิก โดยได้ให้กำลังใจ และได้แนะนำให้มีการพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนหัตกรรมกระจูดวรรณี จะผลิตสินค้าตาม ออเดอร์ของลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าถือของผู้หญิง เน้นความปราณีต มีการปักลวดลายต่าง ๆ ทำให้มีความสวยงาม ราคาตั้งแต่หลักร้อย ไปจนถึงหลักพันบาท ซึ่งตลาดส่วนใหญ่จะเป็นต่างจังหวัด กรุงเทพฯ และตลาดต่างประเทศ

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด