คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พัทลุง-เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2562(คลิป)

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
พัทลุง-เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2562(คลิป)

วันนี้ 11 ธ.ค.62 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวและเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ปี 2562 ว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมในเขตเมืองพัทลุงแน่นอนเพราะส่วนใหญ่แล้วน้ำจะมาจากอำเภอกงหราและอำเภอศรีนครินทร์ โดยเส้นทางน้ำจะผ่านมาทางคลองลำและฝายนาท่อม ซึ่งที่ฝ่ายนาท่อมจะมีประตูกั้นน้ำเพื่อผลักดันน้ำไปทางคลองลำเบ็ดไหลลงสู่ทะเลสาปลำปำ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำไม่ให้เข้าเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากฝนไม่ตกในตัวเมืองจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้หรือถ้าฝนตกลงมาในตัวเมืองก็อาจจะท่วมบ้างเล็กน้อยแต่ไม่รุนแรงเหมือนอดีตที่เคยผ่านมา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/FILE0023.jpg
 ในส่วนของมาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ การประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ การเผชิญเหตุหากเกิดภัยภิบัติ เป็นต้น สำหรับนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ได้เตรียมความพร้อมใว้ในทุกๆด้าน เช่น ด้านกำลังคน กองป้องกัน และกองช่าง อุปกรณ์เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยทางน้ำ กระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/FILE0004.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/FILE0011.jpg
 ทั้งนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สั่งการ คอยเฝ้าระวังและออกปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน อบจ.พัทลุง 1133 และเลขหมายโทรศัพท์ 074-671841 และ 081-6099350.

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด