คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สสส.รวมจัดโครงการพระสงฆ์พัฒนาการสาธารณะสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สสส.รวมจัดโครงการพระสงฆ์พัฒนาการสาธารณะสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ

นำทางธรรม หนุนทางโลก สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ : พื้นที่แห่งการยกระดับพระสงฆ์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมด้วยบทบาทงานสาธารณสงเคราะห์.

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ถวายการต้อนรับ และกล่าวต้อนรับ ในฐานะ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการฝ่าย สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ในโอกาส ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาโครงการ “พระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ” โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ และพระศาสนกิจจาทร เจ้าคณะตำบลพนมวังก์ เจ้าอาวาสวัดลานแซะ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอควนขนุน ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเปิด

Advertisement

Advertisement

ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.

ทั้งนี้หลายเครือข่ายได้พูดคุยเรื่อง พื้นที่แห่งการยกระดับพระสงฆ์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมด้วยบทบาทงานสาธารณสงเคราะห์ และหมอบเงินทุนการศึกษนักเรียนอีกด้วย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00018-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00026.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00059.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00081-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00118-2.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00020-3.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด