คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เที่ยวพัทลุง จะหาอะไร ไปไหน แอพPhatthalung Go ช่วยได้ (คลิป)

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เที่ยวพัทลุง จะหาอะไร ไปไหน แอพPhatthalung Go ช่วยได้ (คลิป)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพัทลุงว่า จังหวัดพัทลุงแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ Phatthalung Go ” โครงการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิตอลเพิ่มศักยภาพจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00049-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00067-1.jpg

โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับบริษัท ร่วมพัฒนาเมือง จำกัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Phatthalung Go” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารของกิจการ เชื่อมต่อกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ด้านธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านการท่องเที่ยว ด้านบริการ คมนาคม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง ให้เกิดการท่องเที่ยว การซื้อสินค้าและบริการ นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุน ส่งเสริม ประชาชน ผู้บริการ สามารถสร้างข้อมูลดิจิตอลใช้สำหรับแสดงบน Mobile Platform ได้ ทำให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิตอล จังหวัดพัทลุง ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ประชาชน เพื่อนำระบบและข้อมูลมาใช้สนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00027-5.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00056.jpg

นาย กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างรายได้ที่มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศ ทำให้การประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กได้ให้ความสนใจในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสื่ออินเทอร์เน็ตมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด มีการนำเสนอที่พัก ร้านอาหาร บริการท่องเที่ยว การคมนาคม สินค้า และอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึง และนำไปใช้ได้โดยสะดวก เพื่อใช้สำหรับการแสดงผลบน Mobile Application

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00074-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC00088.jpg

ภาพ/ข่าว ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด