คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

จากเสื่อผืน ถึงเหมืองแร่ เรื่องเล่าใน พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

ชนสรณ์
ชนสรณ์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ชนสรณ์
แจ้งตรวจสอบ
จากเสื่อผืน ถึงเหมืองแร่ เรื่องเล่าใน พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

   อดีตของเราที่ผ่านมา หากบันทึกและเก็บรักษาไว้ คนรุ่นหลังย่อมได้ศึกษาและเรียนรู้ว่า รากเหง้าบรรพชนของเราคือใคร เป็นมาอย่างไร แล้วเราจะเก็บรักษาเอาไว้ ส่งต่อให้กับรุ่นสู่รุ่น ทุก ๆ อย่างถูกเก็บเอาไว้ที่นี่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เด็กไทยผมจุก เด็กชาวจีนผมเปีย(แมนจู) ถ่ายภาพโดยผู้เขียน (ถ่ายจากภาพในพิพิธภัณ์ภูเก็ตไทยหัว)  พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นอาคารสองชั้น ออกแบบสร้างสไตล์ ชิโน+โปรตุกีส อยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ต ไม่ไกลจากถนนคนเดิน(หลาดใหญ่)สักเท่าไหร่ ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับเรียนรู้ความเป็นมาของกลุ่มคนในภูเก็ต และชาวจีนโพ้นทะเล ที่มาตั้งรกราก สร้างเนื้อสร้างตัว และสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆในอดีต บางอย่างยังคงเหลือเป็นอาคารบ้านเรือน บางอย่างก็มีเหลือแค่ภาพ หรือ มีอยู่แค่เพียงในพิพิธภัณฑ์

ด้านหน้ามีที่ให้จอดรถได้ ภาพถ่ายโดย ผู้เขียน

  ในอาคารมีอะไรบ้าง ผมจะแยกเป็น 13 ห้อง ในแต่ละห้องแสดงอะไรบ้าง มีอะไรบ้าง เรามาดูกัน

Advertisement

Advertisement

ห้องที่ 1.จากแดนมังกร ภายในห้องจะบอกเล่าถึง ความเป็นมา และการตั้งถิ่นฐาน กลุ่มคนที่มา มี 3 กลุ่ม คือ มาจาก ฮกเกี้ยน กวางตุ้ง ไหหลำ จะมาตั้งถิ่นฐานแรก ๆ ที่กะทู้ อ.เมือง และรอบ ๆ อำเภอเมือง

ห้องที่ 2. สายธารสัมพันธ์ เมื่อกลุ่มคนที่อพยพเข้ามา ต่างจะถูกแยกไปอยู่ตามกงสีใคร กงสีมัน ตามเมืองที่มา ต่อมาจึงมีการก่อตั้งสมาคมต่าง ๆ แยกออกจากกัน มีการทะเลาะกันตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแตกแยก จึงได้มีการก่อตั้ง "ชมรมสหสมาคมเชื้อสายจีน"

ย่าหยา กับ การแต่งกายของสาว ๆ ภาพถ่ายโดย ผู้เขียน

ห้องที่ 3. สัมพันธ์ภูเก็ตจีน เป็นห้อง คหบดีคนจีนท้องถิ่นที่มีความสามารถ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นการร่วมมือ และช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ ระหว่างภูเก็ต - จีน ผลงานส่วนใหญ่ หรือ บางส่วน จะอยู่ในช่วงเดียวกันกับ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้)

ห้องที่ 4. น้ำใจพี่น้อง เป็นประวัติความเป็นมาของบุคคล ต่าง ๆ ในอดีต ที่ก่อร่างสร้างฐาน สร้างสาธารณูปโภคให้กับจังหวัดภูเก็ต และส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น รวมเรียกคนเหล่านี้ว่า "ล้อกเซี่ยนก๊ก"

Advertisement

Advertisement

ห้องที่ 5. ดูอดีต ห้องนี้จะมีการแสดงชั้นดินชิ้นต่าง ๆ ตั้งแต่ผิวดิน ไปจนถึงชั้นที่มีแร่อยู่

ห้องที่ 6. วิถี ห้องที่แสดงภาพจำลอง วิถีชีวิต ข้าวของเครื่องใช้ของช่างเขียน การแสดงการละเล่นหุ่นกระบอกจีน การสูบผิ่น (ผิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ควรสูบ และไม่ควรเอาไปเป็นแบบอย่าง) ในยุคสมัยนั้น ผิ่นยังถูกกฎหมาย

สิ่งนี้คือการบั่นทอนสุขภาพ ได้มีการกวาดล้างครั้งใหญ่ ในสมัย ร.5 ภาพถ่ายโดย ผู้เขียน

ห้องที่ 7. หนึ่งยุคสมัย ห้องที่บอกเรื่องราว การทำเหมืองแร่ในแบบต่าง ๆ รวมไปถึงอุปกรณ์การขุด และก้อนแร่

ห้องที่ 8. สีสันพันกาย ห้องที่แสดงการแต่งกายแบบ บ้าบ๋า ย่าหยา ที่มีสีสันสดใส บ่งบอกถึงความนิยม และเป็นแฟชั่นในยุคนั้น ปัจจุบัน วัฒนธรรมการแต่งกาย บ้าบ๋า ย่าหยา กลายมาเป็นชุดแต่งกายประจำจังหวัดภูเก็ต

Advertisement

Advertisement

ห้องที่ 9. ครูสุ่นปิ่น เป็นห้องรวบรวมหนังสือแบบเรียนภาษาจีน เครื่องดนตรี รวมถึงประวัติ ครูสุ่นปิ่น ผู้มีสุนทรียภาพด้านดนตรีของภูเก็ตในสมัยนั้น

ห้องที่ 10. โรงเรียนจีน รวมภาพกิจกรรม การแต่งกาย ห้องเรียนจำลอง รวมถึงแผ่นเสียง หม้อ เครื่องใช้ต่าง ๆ

ห้อง 11. คนจีนสร้างเมือง เป็นห้องที่รวบรวม ภาพสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่อง สไตล์ชิโน - โปรตุกีส รวมถึงจำลองย่อส่วนบ้าน และห้องต่าง ๆ ภายใน รวมถึงบริเวณบ้าน

ห้องที่ 12. สืบทอด เป็นห้องรวบรวมภาพประเพณีต่าง ๆ ตั้งแต่เกิด ประเพณีกินผัก ตรุษจีน ไหว้เทวดา ผ้อต่อ ไหว้พระจันทร์ไหว้บรรพบุรุษ งานแต่งงาน และการตาย

เปิดดูตู้กับข้าวมีอะไรบ้าง ภาพถ่ายโดย ผู้เขียน

ห้องที่ 13. วัฒนธรรมการกิน ห้องสุดท้ายนี้เป็นห้องอาหารและห้องครัว มีเครื่องใช้ในครัวจำลอง รวมถึงภาพและการจำลองอาหารมื้อต่าง ๆ ตั้งแต่ มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อบ่าย มื้อเย็น และมื้อค่ำ เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ในการกิน วิถีชนชาวภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

   ความมุ่งมั่น ความขยัน ความอดทน แม้จะต่างบ้าน ต่างเมืองมา ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ก่อร่างสร้างตน จนกลายมาเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง "ความขยันไม่ได้ทำให้คนอดตาย" คำนี้ยังใช้เปรียบเทียบกับปัจจุบันได้ แค่เราไม่ยอมจำนนต่อความจน เราก็ไม่อดตายเชื่อเถอะ

   พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ในอดีตเคยเป็นโรงเรียนจีนฮกเกี้ยนแห่งแรกในภูเก็ต ปัจจุบันถูกปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม บอกเล่าความเป็นมาจากอดีตของชาวเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต เปิดบริการทุกวัน เว้นวันพุธ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. อัตราเข้าชม คนไทย 50 บาท ชาวต่างขาติ 200 บาท เที่ยวด้วย ได้ความรู้ด้วย ถือว่ามาถึงภูเก็ตไม่ขาดทุน...

*ภาพทุกภาพถ่ายโดย ชนสรณ์*

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด